dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên.

Ngày 1/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với VNPT tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức chuyển đổi số đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế số năm 2023.

Clip: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số, đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao

Dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo VNPT tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La, và hơn 130 học viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong những năm gần đây, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình Chuyển đổi số hiện nay đang là xu hướng tất yếu là vấn đề sống còn đối với một quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành. Cho thấy vai trò to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số như: Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ kinh doanh, cơ quan, người dân...theo xu hướng phát triển tốt hơn, khoa học,hiện đại hơn.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với VNPT tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức chuyển đổi số đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Hội nghị tập huấn, 132 học viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La được báo cáo VNPT tỉnh Sơn La và Bưu điện tỉnh Sơn La giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số. Tác động của chuyển đổi số đối với người dân. Hướng dẫn đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 3.

VNPT tỉnh Sơn La tập huấn kiến thức chuyển đổi số đưa hộ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số

Phat biểu tại Hội nghị tập huấn, bà Hờ Thì Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La có trên 80% là người nông dân sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 172 nghìn là hội viên hội nông dân, đây là lực lượng quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông dân là những người lao động trực tiếp tham gia vào lao động sản xuất nông nghiệp, và họ có vị trí, vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đổi mới - phát triển đất nước. Vì thế, người nông dân là nguồn nhân lực quan trọng, quyết định sự thành công trong nông nghiệp bền vững.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 4.

Bà Hờ Thì Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Xác định vai trò và trách nhiệm trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và tham gia vào nền kinh tế số, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nông dân và xã hội về chuyển đổi số. Đồng thời nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp cho nông dân. Xây dựng và chuyển giao các mô hình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 5.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 6.

Hội Nông dân Sơn La: Nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho hội viên. - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Qua Hội nghị tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp, Hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, đưa sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác lên các sàn thương mại điện tử postmart.vn nhằm kết nối, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La ra ngoài tỉnh và các nước trên thế giới.

Hướng dẫn người dân nhận biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm; thông qua cửa hàng số, người dân có thể mua và bán sản phẩm trên không gian mạng.

Văn Ngọc