dd/mm/yyyy

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Bắc Yên (Sơn La) thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo mọi mặt đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Clip: Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao

Bắc Yên (Sơn La) là một huyện vùng cao với trên 93% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Dao, Mường, Thái và các dân tộc khác. Bắc Yên được biết đến là một trong địa phương dẫn đầu của tỉnh Sơn La trong chăm lo phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, huyện Bắc Yên đã huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Bám sát điều kiện địa phương, huyện Bắc Yên đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Một mặt, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, nhằm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân; mặt khác, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được địa phương khai thác có hiệu quả.

Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bắc Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện liên tục giảm qua các năm. Đến nay, cơ sở hạ tầng tại các vùng khó khăn của huyện đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, khám chữa bệnh; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng theo từng năm, 96% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Đến nay, cơ sở hạ tầng tại các vùng khó khăn của huyện đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu sơ. Ảnh: Văn Ngọc

Với gia đình bà Vì Thị Chảng, bản Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: Mấy năm trước gia đình bà thuộc diện hộ nghèo trong bản. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc cây sắn trên nương, do canh tác nhiều năm, đất đai bạc màu, năng xuất ngày cảng giảm, thu nhập của gia đình tôi bị hạn hẹp. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, đời sống và thu nhập của bà con trong xóm đã được nâng lên. Có thêm thu nhập, mọi người yên tâm phát triển sản xuất, chăm lo con cái học hành, phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn.

"Năm 2018, với nguồn vốn ít ỏi của gia đình, cùng với số tiền vay từ ngân hàng CSXH, gia đình bà đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 8 con bò giống về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, cung cấp đủ chất dinh dưỡng nên đàn bò của bà sinh trưởng và phát triển tốt. Từ 8 con bò mẹ ban đầu, mỗi năm sinh ra 6-7 con bê con, gia đình tôi chăm sóc bê con 6 tháng là có thể xuất bán cho người trong bản, trong xã để làm bò giống. Mỗi con bò giống như thế, tôi bán từ 12-15 triệu đồng", bà Chảng nói.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Bà Vì Thị Chảng, dân tộc Thái tại bản Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có thu nhập ổn định từ các chính sách dân tộc. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Thức, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Yên cho biết: công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đem lại hiệu quả thiết thực, cơ sở hạ tầng được cải thiện, bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc, nhất là hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế... Các chính sách dân tộc đã tạo điều kiện trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực khó khăn có điều kiện sớm thoát nghèo và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 5.

Huyện Bắc Yên (Sơn La) đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tối, thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Yên  giai đoạn 2021-2025. Huyện Bắc Yên triển khai các giải pháp như: Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình, dự án, theo từng chương trình, lĩnh vực, nguồn vốn. đầu tư đồng bộ, phát triển tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ. Chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, (VietGAP) nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tăng sức cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp. Chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác thú y, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 6.

Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bắc Yên nhiều hộ nông dân đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nhờ vậy sản lượng nông sản được tăng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là các loại cây lâm nghiệp có lợi thế, giá trị kinh tế cao, có tiềm năng, các loại cây đa mục tiêu, phát triển nông lâm kết hợp, trồng cây ăn quả.

Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông bản mới; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tập trung phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Tạo cơ hội bình đẳng để mọi người dân tiếp cận với các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội, đa dạng hoá các nguồn lực.

Bắc Yên: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 7.

Tình hình ANTT tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bắc Yên được đảm bảo. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gắn với phát động, tổ chức các phong trào thi đua, phát huy rõ vai trò, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội từ huyện đến cơ sở; từ đó tạo đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể, xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân tại chính các xã, bản thuộc phạm vi Chương trình, đồng thời huy động được tổng thể các nguồn lực để thực hiện thành công Chương trình. Đẩy nhanh giải ngân thanh toán các nguồn vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn và không để vốn hết hạn giải ngân thanh toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình dự án, khắc phục yếu kém tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được. 

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh