dd/mm/yyyy

Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028

Đến nay, Hội Nông dân huyện Thuận Châu (Sơn La) đã chỉ đạo 29 cơ sở Hội các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028, đảm bảo kế hoạch.
Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

29 cơ sở Hội các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: T.N.

Để tổ chức thành công Hội Nông dân cấp xã, thị trấn, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội điểm Chi Hội Nông dân và đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở huyện Thuận Châu. Đồng thời, thành lập 2 tổ công tác phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ công tác xuống hướng dẫn trực tiếp 29/29 Hội Nông dân các xã, thị trấn về các nội dung, quy trình hướng dẫn công tác nhân sự về Đại hội nông dân các cơ sở.

Hội Nông dân huyện đã ra quyết định tổ chức Đại hội điểm tại xã Chiềng Pha, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức Đại hội đại trà cho 28 xã, thị trấn theo đúng thời gian lịch đã duyệt.

Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở khóa mới. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, sau khi được tập huấn quán triệt triển khai các văn bản đại hội tại tỉnh, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho 127 đại biểu thuộc 29 xã, thị trấn tham dự để tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc tuyên truyền phong phú, đa dạng, bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi hội, các hội nghị, bằng các khẩu hiệu, băng zôn.....đảm bảo đúng quy định.

Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3.

Các đại biểu Hội Nông dân xã Bon Phặng nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.N,

Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cơ sở Hội đã tập trung tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nông dân và phong trào Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, tìm ra giải pháp, nguyên nhân tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm cho phong trào nông dân. 

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. 100% các cơ sở đều bám sát đề cương hướng dẫn của Hội Nông dân huyện, đánh giá đúng phong trào công tác hội sát với tình hình địa phương, đơn vị nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm.

Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 4.

Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên xã Thôn Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: T.N.

Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, cho biết: Hướng tới Đại hội Hội nông dân, trong những tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân huyện đã xây dựng 9 mô hình, như nuôi cá lồng, nuôi trâu và 7 mô hình nuôi bò sinh sản. Tổng kinh phí thực hiện, với số tiền 2,8 tỷ đồng, trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ cho vay là 900 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2023. Hội Nông dân huyện đã xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thuận Châu khóa X, trình Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI. Đồng thời, đại hội đã đến bước trình xin ý kiến Huyện uỷ và Hội Nông dân tỉnh về đề án nhân sự Đại hội.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng đã thành lập các tiểu ban, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiểu ban trong quá trình thực hiện đảm bảo theo quy trình Đại hội.

Thuận Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 5.

Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thuận Châu nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp hội đã tích cực xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả. Ảnh: T.N.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thuận Châu lần thứ XI năm nay diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thuận Châu đang tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Thông qua Đại hội lần này, sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thống nhất và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cho nhiệm kỳ 2023-2028. Với mục tiêu là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển”.

Mùa Xuân