dd/mm/yyyy

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới

Ngày 11/01/2023, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã Tường Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Xã Tường Thượng (Phù Yên, Sơn La) cán đích nông thôn mới (NTM)

Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên (Sơn La) được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Nông thôn mới của tỉnh, Văn Phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tường Thượng, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân xã Tường Thượng, bộ mặt nông thôn của xã đã có những kết quả tích cực. 

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới - Ảnh 1.

Lễ công bố xã Tường Thượng, huyện Phù Yên (Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ảnh: Nguyễn Vinh

Hệ thống đường giao thông trục xã, bản, ngõ xóm được cứng hóa, huyện đã cấp 632 tấn xi măng để tu sửa 5,2km đường đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi.

Hệ thống thủy lợi, điện nông thôn, trường học được  đầu tư, nâng cấp, 07 nhà văn hóa được đầu tư hoàn thiện cơ bản đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Trạm Y tế xã được tu sửa khang trang hơn, giáo dục có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập của của người được nâng lên, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi cho thu nhập cao, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo Nhân dân xã Tường Thượng nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ. Huy động được nhiều nguồn lực trong dân đóng góp  bằng tiền, bằng công lao động, bằng vật tư và hiến đất với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng, số ngày công làm đường giao thông nông thôn của nhân dân khoảng 4.550 ngày công. Nhân dân hiến đất 8.650 m2 đất để xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa bản, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, đường làng ngõ xóm vv… 

Chính quyền xã, liên tục nhiều năm được công nhận là Đảng bộ, Chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã có nhiều tích cực, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất.

Nhờ vậy, đến nay, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên (Sơn La) đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), là xã thứ 10 của huyện Phù Yên (Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,33%; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Lễ công bố xã Tường Thượng, huyện Phù Yên (Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hà Như Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tường Thượng đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Hà Như Huệ đề nghị huyện Phù Yên, xã Tường Thượng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM); chọn lựa mô hình kinh tế phù hợp với đất đai, khí hậu, điều kiện, khả năng canh tác, trình độ sản xuất của người dân để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển các sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng tăng thu nhập cho bà con, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Hà Như Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tường Thượng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cũng tại buổi Lễ, ông Đặng Quang Hưng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (Sơn La) Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Đặng Quang Hưng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tường Thượng đã đạt được trong những năm qua.

Ông Đặng Quang Hưng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tường Thượng cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục; Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về xây dựng nông thôn mới đến đông đảo quần chúng Nhân dân, để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong công cuộc phát triển của xã; tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh; chủ động phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã, phát triển sản xuất theo định hướng của huyện, có liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước nâng cao thu nhập của người lao động. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới - Ảnh 4.

Ông Hà Như Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Tường Thượng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sơn La: Thêm xã cán đích nông thôn mới - Ảnh 5.

Ông Đặng Quang Hưng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (Sơn La) tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Tường Thượng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân; UBND huyện Phù Yên tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Tường Thượng đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Vinh