dd/mm/yyyy

Sơn La phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%

Trong năm 2023, tỉnh Sơn La đẩy mạnh thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, phấn đấu tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99,2%...

Sơn La phấn đấu đưa tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%

UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp. 

Trong năm 2022, thực hiện tiểu dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Sơn La, toàn tỉnh đã hoàn thành cấp điện cho 7.646 hộ dân, trong đó: Đầu tư mới cho 3.828 hộ chưa được sử dụng điện, nâng cấp đầu tư điện an toàn cho 3.818 hộ tại 4 phường, 125 bản và các khu, cụm điểm dân cư. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,8%, trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn đạt 94,1%.

Sơn La phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%  - Ảnh 1.

UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án cấp điện nông thôn. Ảnh: Phạm Đức.

Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, phấn đấu tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99,2%, trong đó: Tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt 95%, đầu tư cấp điện cho 9.513 hộ (đầu tư mới cho 4.395 hộ, nâng cấp đầu tư điện an toàn cho 5.118 hộ). 

Dự kiến tổng nhu cầu vốn năm 2023 thực hiện chương trình điện nông thôn hơn 285,8 tỷ đồng, trong đó: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Sơn La trên 211,8 tỷ đồng; dự án các huyện làm chủ đầu tư hơn 67,9 tỷ đồng; ngành điện đầu tư phát triển công tơ mới 6 tỷ đồng.

Sơn La phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%  - Ảnh 2.

Năm 2023, tỉnh Sơn La phấn đấu đưa tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt đạt trên 99%. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các huyện, thành phố tập trung rà soát chính xác số hộ cần cấp điện theo quy hoạch vùng dân cư, tổng hợp toàn tỉnh, để bố trí nguồn lực đầu tư, phân kỳ đầu tư. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực để đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt đầu tư các dự án. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. 

Ông Công nhấn mạnh: Ưu tiên đầu tư cho các xã, bản cam kết sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để phát triển điện nông thôn, gắn với mục tiêu an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu. 

Phấn đấu hoàn thành đóng điện cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PV Tây Bắc