dd/mm/yyyy

Sơn La: Cấp ủy vào cuộc cùng người dân làm đường GTNT

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường La (Sơn La) đã ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương đúng đắn về xây dựng giao thông nông thôn.

Clip: Nhân dân huyện Mường La (Sơn La) chung tay làm đường giao thông nông thôn.

Cụ thể hóa chủ trương làm đường giao thông nông thôn ở vùng cao Sơn La

Đảng bộ huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như: Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 01-CTr/HU ngày 4/8/2020 của Huyện ủy Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 19/2/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường La về phát triển kết cấu hạ tầng huyện Mường La, giai đoạn 2020 -2025.

Để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Mường La trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhất là việc triển khai bê tông hóa đường giao thông nông thôn, huyện Mường La đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các tổ chức hội đoàn thể của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động các tổ chức, cá nhân góp công, góp sức, ủng hộ thực hiện làm đường giao thông nông thôn, với phương châm "Dễ làm trước, khó làm sau".

Ưu tiên nguồn lực từ nguồn xã hội hóa trên địa bàn kết hợp với việc vận động, khuyến khích, động viên người dân các xã, bản còn nhiều khó khăn thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Xây dựng các phong trào dân vận khéo thực hiện vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường, bê tông hóa các tuyến đường trục chính, đảm bảo giao thông đi lại được 4 mùa...

Mùa Xuân