dd/mm/yyyy

Hỗ trợ hội viên nông dân vùng cao Sơn La vươn lên làm giàu

Hội Nông dân tỉnh Sơn La hỗ trợ trên 30 tấn phân bón, thùng nuôi ông… trị giá trên 400 triệu đồng cho các thành viên Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La).

Clip: Hỗ trợ hội viên nông dân vùng cao Sơn La vươn lên làm giàu

Hỗ trợ hàng chục tấn phân bón cho nông dân

Xã Nặm Ét là xã Vùng III của huyện Quỳnh Nhai, cách trung tâm huyện là 25 km có tổng diện tích tự nhiên là 7.045,91 ha, xã gồm có 10 bản, với 1.153 hộ, 5.398 nhân khẩu, gồm: 03 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thái chiếm 82,33%, dân tộc Laha 13,1%, dân tộc mông 4,57%). Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, vận tải, cây trồng chủ yếu của xã là ngô, sắn 1.330ha trên diện tích đất nông nghiệp, diện tích trồng cây ăn quả 100,68 ha như (cây cam,bưởi, xoài, nhãn, mận hậu, các loại rau củ quả...)

Đối với Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La) có 34 thành viên, được thành lập trên cơ sở của HTX dịch vụ nông nghiệp Nặm Ét. Chi hội phát triển, thâm canh các loại cây ăn quả như: Cam, Quýt, bưởi… với trên 12ha và trên 650 đàn ong. Trong lần này, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã đã hỗ trợ Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La) trên 30 tấn phân gồm đạm, lân và thùng nuôi ong, kệ thụng ong...

Hỗ trợ hội viên nông dân vùng cao Sơn La vươn lên làm giàu - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La bàn giao trên 30 tấn phân bón cho Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy hiệu quả vai trò Hội Nông dân

Ông Lường Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La thông tin: Trong thời gian tới, để Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong nâng cao được chất lượng hoạt động có hiệu quả nhằm phát huy lợi thế điều kiện tự nhiên của địa phương. Chi hội nghề nghiệp tạo sự gắn kết giữa xây dựng tổ chức hội vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới, thông qua việc chi hội, hội viên liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tập trung trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chi hội hoạt động có hiệu quả, thực sự là nòng cốt, động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của hội viên, và nhân dân có vai trò, vị trí quan trọng đối với phát triển của kinh tế. Tiếp tục khảo sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nắm bắt nhu cầu tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp của hội viên nông dân. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hỗ trợ hội viên nông dân vùng cao Sơn La vươn lên làm giàu - Ảnh 3.

Hội nông dân tỉnh Sơn La tập huấn canh tác cây ăn quả cho Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Việc hỗ trợ hội viên nông dân tư liệu sản xuất, nhằm phát huy tiềm lực sẵn có, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên theo mô hình hoạt động ba loại hình chi Hội Nông dân - Hợp tác xã – Chi bộ trong một chi Hội.

Góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân; trở thành mô hình điểm để triển khai nhân rộng, góp phần đổi mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, khẳng định vị thế của tổ chức Hội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Ngọc