dd/mm/yyyy

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Phát huy tốt vai trò và sức mạnh của hội viên, nông dân

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn xác định rõ công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của Hội cũng như phong trào nông dân ở địa phương. Hội thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân, qua đó đề ra các giải pháp hiệu quả tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân các huyện, các xã. Đồng thời phát huy sức mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân phát động, góp phần vào xây dựng Hội vững mạnh.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 1.

Các cấp Hội Nông dân thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, để đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp hội viên ổn định phát triển kinh tế. (Ảnh: Hà Hoàng).

Để phong trào thi đua của hội viên, nông dân phát triển đồng bộ và đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phát động, tuyên truyền, vận động chủ hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Chỉ đạo các cấp cơ sở Hội thường xuyên nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, để các hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động. Trọng tâm là phong trào thi đua "nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 2.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều lớp tập huấn để hội viên tích luỹ thêm nhiều kiến thức bổ ích. (Ảnh: Hà Hoàng).

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát động và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tập trung sản xuất theo phương thức hàng hoá. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm để giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các hội viên nông dân, giúp hội viên có cái nhìn sâu sắc, học tập và làm theo tấm gương và phong cách của ngưởi. (Ảnh: Hà Hoàng).

Bồi dưỡng cán bộ, hội viên, xây dựng Hội phát triển vững mạnh

Trong quý I vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã bàn giao 4 nhà mái ấm nông dân. Đồng thời, phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện dự án "xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp Cha Mạy và Hợp tác xã nông nghiệp Cha Mạy'' tại xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Hội luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ. Nhất là kỹ năng tuyên truyền, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân để tập hợp, thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về Hội, nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội Nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 4.

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ hội viên làm giàu. (Ảnh: Hà Hoàng).

Cùng với công tác phát triển và xây dựng tổ chức Hội, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn phát động và động viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào này đã có sức lan tỏa sâu rộng, khích lệ động viên nông dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Bằng việc đổi mới cách nghĩ, cách khai thác tiềm năng thế mạnh về nguồn lao động, đất đai của từng gia đình và địa phương, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút hàng nghìn hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. (Ảnh: Hà Hoàng).

Là 1 trong những hội viên tham gia đầy đủ vào các phong trào hoạt động của các cấp Hội Nông dân phát động, ông Quàng Văn Hồng, bản Dẹ (xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu) chia sẻ: Nhờ sự tuyên truyền, giúp đỡ của Hội Nông dân, tôi đã được vay Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Ngoài ra, tôi còn được tham gia các lớp tập huấn chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, được học tập kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi của Hội tổ chức, vì vậy tôi đã nắm được kiến thức bổ ích trong cuộc sống và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phát triển hội viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Nhằm khắc phục tình trạng số lượng hội viên đông nhưng chất lượng hội viên không cao, có nhiều hội viên danh nghĩa, hoạt động Hội còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thấp…

Đồng thời, thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh. Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay có hàng nghìn hộ gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trao đổi với PV, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhận định, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ chi Hội, tổ Hội có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban hường vụ ở các cấp Hội với phương châm khoa học, cụ thể, sâu sát.

Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực. Chú trọng quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

 

Hà Hoàng