dd/mm/yyyy

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững

Các cấp Hội nông dân Sơn La đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi.

Hàng trăm hội viên nông dân có nguồn vốn phát triển kinh tế

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La thông tin: Trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh phát sinh tăng 4.858,6/7.900 triệu đồng, đạt 61,5% kế hoạch, Trong đó: nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố cấp 4.299,4 triệu đồng; nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 559,2 triệu đồng. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân toàn tỉnh đạt 78.533,1 triệu đồng. Tính đến thời điểm báo cáo, Hội Nông dân các cấp đã đầu tư cho vay là: 23 dự án, cho 200 hộ vay, với số tiền 8.512,4 triệu đồng.

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững- Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn triển khai công tác quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Chi nhánh NHCSXH cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, các cơ chế nghiệp vụ của NHCSXH; Chủ động phối hợp với NHCSXH cùng cấp tuyên truyền toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La nêu gương tham gia "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo năm 2024". Đến nay tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội Nông dân quản lý là: 1.714.399,8 đồng; với 1.004 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với 109.517 thành viên; trong 6 tháng đã huy động gửi tiết kiệm tự nguyện: 109.517 triệu đồng.

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, thành phố tuyên truyền, vận động tổ chức thành lập các tổ vay vốn thông qua tổ chức Hội quản lý. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 288 tổ vay vốn, tổng dư nợ cho vay là 1.117.177 triệu đồng với 8.929 hộ được vay vốn.

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững- Ảnh 2.

Tính đến nay toàn tỉnh Sơn La có 288 tổ vay vốn với 8.929 hộ được vay vốn. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp sẽ duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động ký kết phối hợp, ủy thác vay vốn với các ngân hàng để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay đầu tư phát triển SX-KD. Đồng thời, chủ động và tích cực tham mưu với chính quyền trích ngân sách bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền vận động nguồn ngoài ngân sách; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững- Ảnh 3.

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã cho vay triển khai 23 dự án, cho 200 hộ vay, với số tiền 8.512,4 triệu đồng. Ảnh: Văn Ngọc

"Tiếp tục tổ chức kiểm tra việc triển khai kế hoạch hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để tăng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã được ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", ông Khuyên nói.

Văn Ngọc