dd/mm/yyyy

Sơn La: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028 đang được khẩn trương triển khai.

Hội Nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện

Hội Nông dân tỉnh Sơn La có 2.247 cơ sở hội cấp bản, tiểu khu, 204 hội nông dân cấp xã thuộc 12 huyện, thành phố. Đảm bảo tiến độ Đại hội các cấp, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo thành lập các tổ công tác đôn đốc hội nông dân các huyện, thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ đề ra.

Để thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, Hội Nông dân tỉnh chọn Chi hội Nông dân tiểu khu 66, huyện Mộc Châu và Chi hội Nông dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La làm Đại hội điểm cấp bản, tiểu khu; chọn Hội Nông dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn tổ chức Đại hội điểm cấp xã; chọn Đại hội Hội nông dân huyện Mường La tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đến hết tháng 5/2023, 100% cơ sở hội cấp bản, tiểu khu và Hội Nông dân xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh hoàn thành tổ chức Đại hội. Đến hết tháng 7, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Sơn La: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân lần thứ X - Ảnh 1.

Đến thời điểm này Hội Nông dân các huyện, thành phố đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Vê dự thảo Văn kiện Đại hội được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu các ý kiến tham gia của các ngành, địa phương và hội viên nông dân trong toàn tỉnh thực hiện chỉnh sửa lần thứ 4; đang tiếp tục lấy ý kiến về nội dung báo cáo chính trị, trong đó, xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới tập trung nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân; tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; khai thác có hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao. Đối với Đề án nhân sự đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sơn La: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân lần thứ X - Ảnh 2.

Hội Nông dân Sơn La thực hiện các quy trình công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Ngọc

Hội viên nông dân đã ra sức thi đua, hưởng ứng các phong trào

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La thông tin: Đại hội Hội Nông dân các cấp diễn ra đúng quy định Điều lệ Hội. Đại hội Hội Nông dân cấp bản, tiểu khu đã bầu trên 7.000 hội viên vào Ban Chấp hành khóa mới. Trong đó, tỷ lệ nữ được bầu vào ban chấp hành các chi hội cơ sở chiếm 25%. Trình độ chuyên môn được nâng lên so với khóa trước, với 40% ủy viên ban chấp hành có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Đối với nhân sự Hội nông dân các huyện, thành phố đã lựa chọn những người có năng lực, trình độ, nhiệt tình tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới.

Sơn La: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân lần thứ X - Ảnh 3.

Hội viên Nông dân các cấp đẩy mạnh lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ X. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thành lập Ban tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến nay, công tác chuẩn bị về nội dung; thời gian, địa điểm tổ chức; số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu chính thức, đại biểu khách mời... đã hoàn thành tiến độ đề ra. Các tiểu ban, các tổ giúp việc xây dựng dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2018-2023 để trình Đại hội; trong đó, tập trung xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới có năng lực, trình độ đáp ứng tình hình mới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Lập thành tích chào mừng Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ X, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua, hưởng ứng các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới"... Tất cả hướng về Đại hội với niềm tin tưởng Đại hội Hội Nông dân Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ thành công tốt đẹp, mang lại khí thế mới, niềm tin mới cho hội viên, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh