dd/mm/yyyy

Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

"Xuân Biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân" với những phần quà, những căn nhà tình nghĩa mang niềm vui đến với người dân nghèo và gia đình chính sách nơi Biên cương

Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

Đây là một trong những mô hình dân vận mang tính tổng hợp toàn diện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Qua hoạt động này đã và đang góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp bao đời của của dân tộc Việt Nam về tinh thần "Tương thân tương ái" mỗi khi Tết đến, xuân về; vun đắp thêm tình đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; xây dựng hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc - An Nhiên