dd/mm/yyyy

Thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư (đã thực hiện chia sẻ 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực), xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT qua thẻ CCCD gắn chíp. Theo đó, thông tin thẻ BHYT của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về CCCD. 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030; nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi KCB BHYT, ngày 28/2/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp.

Thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Việc sử dụng CCCD gắn chíp tạo điều kiện tối đa cho người có thẻ BHYT về các thủ tục KCB BHYT, không phát sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục KCB. Ảnh: Tuệ Linh.

KCB BHYT chỉ cần xuất trình thẻ CCCD

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an) trong KCB BHYT, BHXH Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Thông tin giám định BHYT của ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở KCB tra cứu thông tin khi người dân sử dụng CCCD gắn chíp đi KCB BHYT.

Tại Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 1/3/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thí điểm sử dụng căn CCCD gắn chíp trong KCB BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện tại Công văn 931/BYT-BH của Bộ Y tế. 

Thứ nhất, truyền thông rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc thực hiện CCCD gắn chíp khi đi KCB trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tại các địa điểm trong cơ sở KCB để người dân dễ tiếp cận nhất. 

Thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh 2.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải truyền thông rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc thực hiện CCCD gắn chíp khi đi KCB. Ảnh: Tuệ Linh.

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện, vì vậy cần lưu ý người bệnh đi KCB lần đầu nên mang theo thẻ BHYT kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - BHXH số.

Trường hợp người bệnh BHYT đã thực hiện việc KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần KCB sau chỉ cần xuất trình CCCD hoặc qua ứng dụng VNEID. Trường hợp CCCD chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc tham gia BHYT chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ BHYT thực hiện việc KCB theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB).

 Không để xảy ra hiện tượng từ chối KCB khi dùng thẻ CCCD gắn chíp 

Thứ hai, thông báo và cung cấp tới các cơ sở KCB BHYT tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua CCCD gắn chíp. Cụ thể: Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhận trực tiếp); Tra cứu bằng hàm tra cứu tự động (API).

Thứ ba, hỗ trợ kịp thời cho cơ sở KCB BHYT và người tham gia BHYT trong quá trình sử dụng CCCD gắn chíp khi đi KCB BHYT. Đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở KCB để không xảy ra hiện tượng từ chối KCB khi người dân cung cấp CCCD gắn chíp mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Việc triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp để KCB BHYT nhằm hướng tới nền hành chính hiện đại, chính phủ số, tạo điều kiện tối đa cho người có thẻ BHYT về các thủ tục KCB BHYT, không phát sinh bất kỳ thủ tục giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục KCB được tiết giảm tối đa. 

Bên cạnh đó, khi các cơ sở KCB tích cực, chủ động triển khai công tác thí điểm này sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho người bệnh mà ngay cả trong khâu quản lý người bệnh của cơ sở KCB. 

Tuệ Linh