dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Vào lúc 14h chiều nay (6/7), hơn 2.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã có mặt tại 6 điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trên địa bàn thành phố Sơn La có 2.210 thí sinh dự thi tại 6 điểm thi với 96 phòng thi. Chiều nay, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, quy định phòng chống dịch Covid-19...

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Các thí sinh được lực lượng tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên của nhà trường tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Tuệ Linh).

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La, mặc dù 14h mới làm thủ tục dự thi nhưng các thí sinh đã có mặt từ rất sớm. Trước khi bước vào cổng trường, trên 370 thí sinh ở điểm thi này được các tình nguyện viên đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn.

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Một thí sinh kiểm tra sơ đồ, tìm phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Các thí sinh tìm danh sách, phòng thi tại bảng chỉ dẫn ở điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Tại cửa ra vào các phòng thi có dán áp phích tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để nhắc nhở cán bộ coi thi và các thí sinh tuân thủ khuyến cáo phòng chống dịch. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Cán bộ coi thi gọi thi sinh theo số báo danh vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin số báo danh, họ và tên, phòng thi. Nếu thông tin chính xác, thí sinh sẽ ký xác nhận vào danh sách. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong thẻ dự thi. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La, mỗi phòng thi bố trí 24 thí sinh dự thi. (Ảnh: Tuệ Linh).

Thành phố Sơn La: Hơn 2.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La. (Ảnh: Tuệ Linh).


Tuệ Linh