dd/mm/yyyy

Sơn La: Triển khai hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chiều nay 15/12, tại huyện Yên Châu, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Nông nghiệp, nông thôn Sơn La vượt khó - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023. Ảnh: Nguyễn Yến.

Năm 2022, với nỗ lực và quyết tâm cao, ngành Nông nghiệp và PTNT đã triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt các mục tiêu phát triển ngành. Tổng sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2021. 

Nhiều chỉ tiêu chính đã vượt và đạt kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,5%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 47,4%; có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt 216.700 ha; cây công nghiệp lâu năm đạt trên 30.200 ha; cây ăn quả và cây sơn tra đạt 83.000 ha; tổng đàn trâu, bò đạt gần 500 nghìn con, trên 657 nghìn con lợn và trên 7,4 triệu con gia cầm…

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tiếp tục được phát triển trên diện rộng, ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa trong sản xuất. Năm 2022, toàn tỉnh công nhận được 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có 8.200 ha sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ; có 281 mã số vùng trồng với diện tích trên 4.600 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và 34 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; 109 sản phẩm OCOP. Thị trường tiêu thụ các loại nông sản tiếp tục được mở rộng, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 163,2 triệu USD.

Nông nghiệp, nông thôn Sơn La vượt khó - Ảnh 2.

Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022. Ảnh: Nguyễn Yến.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2023, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu tổng sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng 5% so với năm 2022...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Mùa Xuân