dd/mm/yyyy

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Yên (Sơn La) đã tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại xã Pắc Ngà.
Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện vùng cao  - Ảnh 1.

Hội nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhận định, đánh giá tình hình xác định biện pháp ứng phó bão lũ - tìm kiếm cứu nạn và hội nghị đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Ảnh: H.S.

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, diễn tập cơ chế tại trụ sở: Cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Pắc Ngà đã tổ chức hội nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhận định, đánh giá tình hình xác định biện pháp ứng phó bão lũ - tìm kiếm cứu nạn và hội nghị đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng; chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chuẩn bị ứng phó lũ bão và tìm kiếm cứu nạn.

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện vùng cao  - Ảnh 2.

Diễn tập thực binh tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên. Ảnh: H.S.

Giai đoạn 2, diễn tập phần thực binh tại khu vực ngã ba cửa sông Đà và suối Ngà, bản Pắc Ngà, xã Pắc Ngà. Với tình huống giả định: Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, xã Pắc Ngà đã huy động các lực lượng tổ chức sơ tán nhân dân, tài sản ra khỏi khu vực lũ ống, lũ quét, sạt lở, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khử khuẩn phòng dịch vệ sinh môi trường; hỗ trợ cấp phát hàng cứu trợ cho nhân dân khu vực sơ tán...

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện vùng cao  - Ảnh 3.

Lực lượng cơ động thực hành ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.S.

Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả các đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; nâng cao năng lực chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản, từng bước xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai trong giai đoạn hiện nay.

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện vùng cao  - Ảnh 4.

Sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu vớt người, tài sản của nhân dân bị nước cuốn trôi. Ảnh: H.S.

Cuộc diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch, quy trình, nội dung và thời gian, Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt loại giỏi. UBND huyện Bắc Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Sơn La: Nâng cao năng lực ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện vùng cao  - Ảnh 5.

UBND huyện Bắc Yên tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong luyện tập, diễn tập. Ảnh: H.S.

 

PV Tây Bắc