dd/mm/yyyy

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND

Ngày 21/10, Công an Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh Sơn La năm 2022.

Clip: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND

 Công an Sơn La Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND cho hàng trăm cán bộ, chiến sỹ 

Tham dự lớp tập huấn lần này có 487 học viên, là các đồng chí trong Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ cơ sở; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cơ sở Công an toàn tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an các huyện, thành phố và Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ Công an xã, phường, thị trấn.

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND - Ảnh 2.

Công an Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh Sơn La năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Các đại biểu sẽ được báo cáo viên của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Uỷ viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Tỉnh Quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25 của Ban chỉ đạo trung ương ngày 01/8/2022 về một số công tác phòng, chống tiêu cực; Tóm tắt tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND - Ảnh 3.

Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh Sơn La năm 2022 có 487 học viên. Ảnh: ANTV Sơn La

Đồng thời, truyền đạt các nội dung, chuyên đề quan trọng như: Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên vi khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; Kỹ năng thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng; Giải quyết tố cáo các tổ chức đảng, đảng viên; Công tác giám sát trong đảng; Quy trình kiểm tra, giám sát cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra…

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND - Ảnh 4.

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND - Ảnh 5.

Sơn La: Nâng cao kỷ luật Đảng trong CAND - Ảnh 6.

Các đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh Sơn La năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Qua lớp tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra có kỹ năng và chuyên môn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.


PV Tây Bắc