dd/mm/yyyy

Sơn La công bố các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng để phòng chống dịch Covid-19

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và thuận lợi cho các hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La vừa có thông báo cụ thể 192 điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng và 32 cơ sở lưu trú phục vụ khách công vụ, người tham gia vận chuyển hàng hóa.

Ông Bùi Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, thông tin: Qua tổng hợp các vị trí do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã lựa chọn, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã có thông báo cụ thể các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng và địa chỉ các cơ sở lưu trú đủ điều kiện phục vụ trong đợt dịch cao điểm này. Đơn vị đã gửi công văn cho các tỉnh, thành phố về thông báo này.

Sơn La công bố các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Danh sách 192 điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng tại tỉnh Sơn La.

Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hàng hóa tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 đối với lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển, lưu thông hàng hóa. 

Đề nghị các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thực hiện dừng, đỗ, bốc, dỡ hàng hóa và tổ chức ăn, ngủ tập trung theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La.

Sơn La công bố các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Danh sách 32 cơ sở lưu trú đủ điều kiện phục vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với lái xe, phụ xe theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe đăng ký đề nghị cấp và sử dụng Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải theo đúng quy định.


Kiều Thanh Tâm