dd/mm/yyyy

Sa Pa: Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Sáng nay 22/11, Thị đoàn Sa Pa (Lào Cai) phối hợp với phường Hàm Rồng, ra mắt mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ tại Tổ dân phố số 2.

Clip: Lễ ra mắt mắt mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ tại Tổ dân phố số 2.

Để không còn tình trạng tảo hôn ở  Sa Pa

Mô hình tuyên truyền ở phường Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai) gồm có 25 thành viên, với mục đích tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân số, hôn nhân gia đình, các nội dung có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hành vi nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình,... nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Sa Pa:  Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 2.

Lễ ra mắt mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ tại Tổ dân phố số 2, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài ra, cũng thành lập Ban chỉ đạo mô hình "Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống'' là Bí thư chi bộ Tổ; cán bộ, công chức xã. Các thành viên trong Ban chỉ đạo sẽ cùng các thành viên trong mô hình tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các nội dung liên quan cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu; tư vấn, ứng xử, hòa giải, can thiệp các vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình...

Tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung mô hình cải tạo, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Sa Pa:  Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 3.

Ra mắt mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ tại Tổ dân phố số 2. Ảnh: Mùa Xuân.

Tuyên truyền, vận động cho hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hội viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tự giác tham gia các hoạt động tự quản, tham gia các hoạt động công tác phòng chống  tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Sa Pa:  Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 4.

Các thành viên mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chụp ảnh lưu niệm cùng Thị Đoàn Sa Pa. Ảnh: Mùa Xuân.

Công tác tuyên truyền  Luật hôn nhân và Gia đình cho người dân Sa Pa rất quan trọng

Chị Thào Thị Sú, Tổ dân phố số 2, phường Hàm Rồng, chia sẻ: Tôi cũng là một trong những thành viên trong mô hình, tôi sẽ cố gắng cùng các thành viên khác tích cực tuyên truyền cho người thân và người dân trong Tổ dân phố chấp hành tốt Luật hôn nhân và Gia đình, đặc biệt là tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Sa Pa:  Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 5.

Ký kết giao ước thi đua tại lễ ra mắt mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ tại Tổ dân phố số 2. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Sùng Thị Dinh, Tổ dân phố số 2 cho rằng việc ra mắt hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống’’ có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền mọi người dân thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng bước giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức được hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Với việc ra mắt mô hình tuyên truyền này, hy vọng sẽ dần thay đổi suy nghĩ, ý thức tự nguyện thực hiện kết hôn đúng độ tuổi của các em thanh- thiếu niên, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mùa Xuân