dd/mm/yyyy

Sa Pa: Nâng cao kiến thức dân tộc cho cán bộ cơ sở

Phòng Dân tộc thị xã Sa Pa phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Sa Pa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức xã, phường và Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thuộc đối tượng 4 theo Quyết định số 771 QĐ-TTg ngày 26/6/2018 trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Sa Pa: Nâng cao kiến thức dân tộc cho cán bộ cơ sở - Ảnh 1.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công chức xã, phường và Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: Minh Thủy.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15 - 20/5. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và Phòng Dân tộc thị xã Sa Pa truyền tải các chuyên đề, nội dung như: Tổng quan về các vấn đề dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Lớp bồi dưỡng cũng sẽ dành nhiều thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo; đơn thư khiếu kiện, tranh chấp đất đai; công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời,  báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo kết quả công tác dân tộc của thị thị xã.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ cơ sở trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

PV Tây Bắc