dd/mm/yyyy

Sa Pa: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân "Nuôi cá nước lạnh"

Ngày 9/3, Hội Nông dân thị xã Sa Pa - Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho hội viên xã Bản Hồ phát triển "Nuôi cá nước lạnh".
Sa Pa: Giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình "Nuôi cá nước lạnh" - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai trao vốn cho hội viên. Ảnh: A Tình.

Cùng hội viên, nông dan Sa Pa phát triển chăn nuôi cá nước lạnh

Theo đó, thực hiện theo Quyết định 414-QĐ/HNDT ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện dự án "Nuôi cá nước lạnh" từ nguồn Quỹ HTND tỉnh Lào Cai.

Hội Nông dân thị xã Sa Pa đã tổ chức giải ngân, với tổng số vốn 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai cho 10 hội nông dân trên địa bàn xã Bản Hồ để thực hiện mô hình "Nuôi cá nước lạnh". Thời gian thực hiện dự án trong vòng 24 tháng (Từ ngày 9/3/2023 đến ngày 9/3/2025).

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ, hội viên nông dân sẽ có thêm vốn vay từ nguồn vốn Quỹ HTND để mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết, hợp tác, sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, an toàn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân.

Góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển mô hình Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo Nghị quyết 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sa Pa: Giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình "Nuôi cá nước lạnh" - Ảnh 2.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Song Nhi Sa Pa tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước lạnh cho các hộ được vay vốn. Ảnh: A Tình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Nông dân thị xã sẽ tích cực kiểm tra, giám sát đối với dự án, đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Đồng thời, Hội Nông dân thị xã Sa Pa, Hội Nông dân xã Bản Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến các hộ được vay về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho các hộ vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Phát biểu tại buổi giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sa Pa đề nghị các hộ vay phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; trả gốc và phí đúng kỳ hạn.

Cũng tại buổi giải ngân các hộ dân được vay vốn đã được cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Song Nhi Sa Pa tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước lạnh; cách phòng, trừ bệnh cho cá tầm, cá hồi. Từ đó, giúp các hộ nắm rõ hơn về những kiến thức cơ bản nuôi cá nước lạnh để nâng cao chất lượng, sản phẩm, thương hiệu cá hồi, cá tầm Sa Pa.

Mùa Xuân