dd/mm/yyyy

Phù Yên: Cây ăn quả phủ xanh đồi đất trọc

Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh uỷ Sơn La, những năm qua, huyện Phù Yên đã ban hành nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện, đến nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện là 2.578ha. Nhiều diện tích đất dốc để trống, đồi trọc trước đây giờ đã được phủ kín màu xanh của cây ăn quả...

Để tạo đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, ngày 30/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã ban hành Kết luận số 121-TB/TU về chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đến năm 2020.

Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, bên cạnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, huyện Phù Yên đã ban hành các kế hoạch, giải pháp trong việc vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực ngắn ngày kém hiệu quả trên đất dốc, như: Ngô, sắn... sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: Cam, bưởi, quýt, chanh leo... Ngoài ra, huyện Phù Yên còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn mở hàng nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả; tổ chức cho người dân các buổi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng cây quả ở các trang trại, mô hình điển hình ở một số địa phương.

Phù Yên có 2.578ha cây ăn quả - Ảnh 1.

Bằng nhiều cơ chế, chính sách hợp lý, người dân Phù Yên đã tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng cây lương thực sang trồng cây ăn quả.

Mặt khác, để tạo đầu ra ổn định cho cây ăn quả, huyện Phù yên đã triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực, như: Cam, bưởi, quýt… Cùng với đó là phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội cam và Ngày hội Văn hoá thể thao các dân tộc trong huyện; tham gia nhiều chuỗi sự kiện khác do tỉnh Sơn La tổ chức. Qua đó, đã góp phần quảng bá, giới thiệu được các sản phẩm cây quả có thế mạnh của huyện tới đông đảo du khách.

Phù Yên có 2.578ha cây ăn quả - Ảnh 2.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi cho hiệu quả cao của ông Hà Văn Thuận ở bản Băn, xã Mường Cơi.

Với những cách làm trên, huyện Phù Yên đã dần dần hình thành những vùng trồng cây ăn quả tập trung như ở xã Mường Thải, xã Mường Cơi. Điển hình như các hộ: Ông Nguyễn Văn Ngân, ông Đỗ Hồng Tốt ở xã Mường Thải; ông Hà Văn Thuận, ông Nguyễn Văn Cường, ông Nguyễn Duy Khanh ở xã Mường Cơi đều có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng từ trồng cây ăn quả.

Phù Yên có 2.578ha cây ăn quả - Ảnh 3.

Nhiều diện tích đất dốc của huyện Phù Yên đang phủ kín màu xanh của cây ăn quả.

Theo thống kê của huyện Phù Yên, về tổng diện tích đất chuyển sang trồng cây ăn quả liên tục tăng lên qua các năm. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện là 2.578ha, gồm các loại cây chanh leo, cây ăn quả có múi, chuối... Tổng sản lượng thu hoạch đạt gần 1.000 tấn quả/năm. So với trồng ngô, sắn, thu nhập từ trồng cây ăn quả tăng gấp 3 lần – 4 lần, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền hoàn thành tiêu chí thu nhập và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Tuệ Linh