dd/mm/yyyy

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện Mường La, tỉnh Sơn La (một trong những huyện nghèo của cả Nước) đang chuyển mình, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 1.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Mường La có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Xã Mường Bú, xã Mường Chùm và xã Mường Trai; có xã Ngọc Chiến đạt 16 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7 đến 14 tiêu chí. Toàn huyện đạt bình quân12,33 tiêu chí/xã, tăng 1,4 tiêu chí/xã so với năm 2019. Qua đó, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tam nông, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được nâng lên.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 2.

Để đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó điển hình như "Ngày thứ 7 với dân" ở xã Ngọc Chiến. Với cách làm này đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhờ đó tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 3.

Đường giao thông nông thôn ở các bản, xã vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng khang trang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hoá, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giảm nghèo bền vững.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 4.

Trong năm 2020, tổng nguồn lực thực hiện hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Mường La trên 52 tỷ đồng.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 5.

Chất lượng dạy và học của các cấp học được nâng lên. Hiện, toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 15/15 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; 15/15 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 6.

Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện tốt. Trong năm, xây dựng được 2 xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế là xã Chiềng Hoa và xã Tạ Bú

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 7.

Nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh được quan tâm đầu tư xây dựng tại xã Nậm Giôn - một trong những xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mường La.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 8.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, trong năm 2020, huyện Mường La tiếp tục định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay, huyện Mường La có 51 HTX, trong đó có 34 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 9.

Hết năm 2020, huyện Mường La xây dựng được 5 chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, gồm: 3 chuỗi xoài, 1 chuỗi mận hậu và 1 chuỗi sơn tra.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 10.

Mô hình nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao của HTX Thủy sản Nậm Giôn, xã Nậm Giôn.

Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 11.

Diện mạo vùng nông thôn ở Mường La đang từng ngày khởi sắc nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Nông thôn mới Mường La ngày càng khởi sắc - Ảnh 12.

Các xã trên địa bàn huyện Mường La hình thành các cửa hàng tạp hóa phục vụ đời sống sản xuất của người dân.Tuệ Linh