dd/mm/yyyy

Nậm Nhùn: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã "gặt hái" được nhiêu kết quả khả quan...

Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường ở Nậm Nhùn

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện Nậm Nhùn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Nậm Nhùn đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai các đợt ra quân hưởng ứng các ngày về môi trường trên địa bàn như: "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ; Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học ; Ngày Đất ngập nước Thế giới ; Ngày Nước thế giới ; Ngày Khí tượng thế giới; Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022…". Qua các đợt ra quân đã góp phần khơi dậy ý thức và quyết tâm bảo vệ môi trường trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.

Nậm Nhùn: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hưởng ứng hoạt động "Ngày chủ nhật xanh" năm 2022, đoàn thanh niên các xã, bản ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ dừng ở đó, huyện Nậm Nhùn còn tăng cường chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở như: "Ngày chủ nhật xanh ", "Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường" thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. Trên cơ sở triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội, đoàn thể của huyện đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, treo pano, băng rôn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó, nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với công tác giải quyết ô nhiễm môi trường, ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, huyện Nậm Nhùn luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các dự án trên địa bàn; Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các xã, phường, thị trấn. Các giải pháp về nhà vệ sinh công cộng ở đô thị; công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cũng được huyện Nậm Nhùn quan tâm.

Nậm Nhùn: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Người dân tham gia trồng cây xanh hưởng ứng các hoạt động về bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nậm Nhùn tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ môi trường

Huyện Nậm Nhùn đã và đang chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, chôn lấp rác thải; hoạt động xả rác thải của các hộ gia đình tại khu vực chợ; công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn. Theo đó, năm 2021, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tổng lượng chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý là 2.127,95 tấn; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý: 95%; tổng số xã được thu gom, xử lý chất thải nông thôn: 6/11 xã, thị trấn; tỷ lệ xã được thu gom, xử lý chất thải nông thôn: 54,5%.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn cho biết: Thời gian gần đây, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền lợi ích của việc bảo vệ môi trường tới người dân. Nhờ vậy, vai trò và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường nông thôn được nâng cao, tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nậm Nhùn: Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Đường xá trên địa bàn huyện Nậm Nhùn ngày càng sạch, đẹp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thời gian tới, huyện Nậm Nhùn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường tới mọi tầng lớp người dân; đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp…

Thanh Ngân-Phạm Hoài