dd/mm/yyyy

Nậm Nhùn: 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Tính đến hết năm 2022, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) có 21 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt chi tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra…

Nậm Nhùn đạt nhiều kết quả vượt bậc

Theo đó, tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu với huyện Nậm Nhùn, các đại biểu đã được nghe ông Trần Quốc Khanh, Bí thư Huyện uỷ Nậm Nhùn báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Nậm Nhùn đã tích cực ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Huyện đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép "vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến hết năm 2022 có 21 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Trong đó, thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh Lai Châu, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các kế hoạch, nghị quyết của huyện với các nội dung: Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung (đã thực hiện hiệu quả tại các xã, thị trấn, nhờ đó, tỷ lệ chăn nuôi chuồng trại đạt 118,3%, sản phẩm OCOP đạt 80% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Nậm Nhùn: 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Khanh, Bí thư Huyện uỷ Nậm Nhùn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Chương trình phát triển rừng bền vững (trong 2 năm 2021, 2022 đã thực hiện trồng mới trên 1.000ha rừng, đạt 182,4% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,4%, tăng 0,4% so với Nghị quyết); chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện. Chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ an sinh xã hội đến từng đối tượng.

Công tác cải cách hành chính được tập trung, đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đường biên, mốc giới được giữ vững. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Khanh cũng đưa ra các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, huyện Nậm Nhùn thống nhất các nội dung: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nậm Nhùn: 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội - Ảnh 2.

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có trên 100ha cho thu nhập từ 100 triệu đồng/ha trở lên; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tiếp tục quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; tích cực thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nếu nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được của huyện Nậm Nhùn, những khó khăn, hạn chế. Các ý kiến đề xuất trong đó tận dụng lợi thế, phát huy tối đa tiềm năng, nội lực để phát triển kinh tế - xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát tại các chi, đảng bộ... để huyện Nậm Nhùn hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Nậm Nhùn - xác định các chỉ tiêu chủ yếu và mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nậm Nhùn, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư tỉnh uỷ đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả huyện Nậm Nhùn đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, đồng thời nhắc lại một số kết quả nổi bật mà huyện đã đạt được và nhấn mạnh, những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong huyện.

Nậm Nhùn: 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cũng mong muốn huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; đẩy mạnh thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, khai thác hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng, lợi thế vùng lòng hồ thủy điện để phát triển thủy sản gắn với phát triển du lịch lòng hồ; tranh thủ nguồn lực đầu tư tiếp tục hoàn thiện hạ tầng trung tâm hành chính huyện, thị trấn; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, đề nghị huyện quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Làm tốt công tác dân vận, dân tộc; tăng cường quản lý tôn giáo; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cơ sở…

Nậm Nhùn: 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm mô hình trồng dứa tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Trước đó, Đoàn công tác đã đi thăm một số điểm phát triển kinh tế gồm: Mô hình trồng cây dứa tại xã Nậm Hàng; Hợp tác xã thanh niên Trường Thịnh; mô hình chăn nuôi tổng hợp và xem quy hoạch tuyến đường giao thông trung tâm huyện.

Tuấn Hùng