dd/mm/yyyy

Lào Cai: Người dân mỏi mòn chờ giải tỏa

Nhiều hộ dân ở thôn Phú Hà 1 (Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai) luôn trong tình trạng lo lắng, bất an vì không biết ngày nào mới được nhận tiền đền bù, hỗ trợ...

Huyện Bảo Thắng - Lào Cai cần sớm dứt điểm công việc 

Tháng 7/2020, nhiều hộ dân trong diện giải tỏa ở thôn Phú Hà 1 (xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), nhận được thông báo thu hồi đất của UBND huyện Bảo Thắng để thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại" trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Việc thống kê, kiểm đếm đất đai, nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc trên đất cũng đã được cơ quan chức năng của huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện. 

 Tuy nhiên đã hơn 2 năm trôi qua, nhiều hộ dân ở thôn Phú Hà 1 vẫn chưa thể di chuyển đến nơi ở mới, vì chưa được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ để di chuyển đi nơi khác, nhường đất cho dự án...

Lào Cai: Người dân mỏi mòn chờ giải tỏa

Thanh Ngân - Phạm Hoài