dd/mm/yyyy

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Xã Thân Thuộc (Tân Uyên, Lai Châu) luôn chú trọng đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân...

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Thân Thuộc đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã Thân Thuộc đã tuyên truyền tại 5/5 thôn bản với tổng số 20 buổi, số người tham dự là: 1.500 lượt người tham dự; tuyên truyền qua hệ thống loa FM của xã được 260 giờ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành phát động; đồng thời tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề của các đoàn thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền: Luật Hộ tịch, Luật Đất đai, Luật Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình , Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ... 

Nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền, người dân xã Thân Thuộc ngày càng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của người dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thanh Ngân - Phạm Hoài