dd/mm/yyyy

Hợp tác hỗ trợ nông dân Sơn La chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá trên sàn điện tử

Chiều nay (15/4), Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La đã tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá giai đoạn 2022 -2025.
Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá trên sàn điện tử - Ảnh 1.

Hội nghị kết và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 -2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo thoả thuận được ký kết, Bưu điện tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Sơn La sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ, như: đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân; phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng; xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi, tổ, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện do Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức. Theo đó, phấn đấu thu thập thông tin tối thiểu 60.000 hộ sản xuất nông nghiệp, 300 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để tham gia mua, bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá trên sàn điện tử - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị kết và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 -2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Xây dựng 4 điểm nhận diện thương hiệu chung và 9 điểm nhận diện thương hiệu chung ở xã để tiêu thụ sản phẩm của Bưu điện tỉnh và các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP; thiết kế nhãn hiệu bao bì sản phẩm nhận diện thương hiệu của Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh để sản xuất 10.000 bao bì phục vụ Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La và các chương trình kết nối, tiêu thụ của các bên…

Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá trên sàn điện tử - Ảnh 3.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị kết và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 -2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngay sau Hội nghị ký kết, 2 đơn vị sẽ sớm triển khai các nội dung đã ký kết tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp nông sản của hội viên nông dân có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân…

Hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá trên sàn điện tử - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La ký kết và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Ảnh: Mùa Xuân.

Thông qua Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam điều phối chung, Bưu điện tỉnh phối hợp với Bưu điện 30 tỉnh, thành trên cả nước (do Tổng Công ty phân bổ) hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trái cây cho Sơn La (chủ yếu sản phẩm mận hậu, xoài). Dự kiến tiêu thụ tối thiểu 1.000 tấn mận hậu, 1.000 tấn xoài; trong đó đợt 1 khoảng 500 tấn xoài, 500 tấn mận hậu để rút kinh nghiệm…

Nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về "Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá giai đoạn 2021 – 2025", Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.


Mùa Xuân