dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quyết định đến việc thực hiện các phong trào thi đua của nông dân. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xác định công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của Hội cũng như phong trào nông dân ở địa phương, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân các huyện, các xã phát huy sức mạnh đoàn kết. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các ngành, các cấp và Hội Nông dân phát động, góp phần vào xây dựng Hội vững mạnh.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La thường xuyên mở các lớp tập huấn và xây dựng công tác Hội phát triển vững mạnh.

Trao đổi với PV, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Ngay từ đầu năm chúng tôi đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội phát động, tuyên truyền, vận động chủ hộ là hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Chúng tôi chỉ đạo các cấp Hội tập trung phát động và tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tập trung. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm để giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 2.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho hay, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Hội luôn được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện hiệu quả ngay từ các chi, tổ Hội.

Theo ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, trong quý I vừa qua, Hội đã bàn giao 4 nhà mái ấm nông dân. Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp Cha Mạy và Hợp tác xã nông nghiệp Cha Mạy'' tại xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên chú trọng đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền vận động, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân để tập hợp thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Ngoài ra Hội cũng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về Hội, nhận thức đúng, đầy đủ vị trí, vai trò của Hội Nông dân.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 4.

Nhiều năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã hộ trợ cây giống và phân bón cho các hội viên phát triển kinh tế.

Cùng với công tác phát triển và xây dựng tổ chức Hội, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn phát động và động viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào này đã có sức lan tỏa sâu rộng, khích lệ động viên nông dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bằng việc đổi mới cách nghĩ, cách khai thác tiềm năng thế mạnh về nguồn lao động, đất đai của từng gia đình và địa phương, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút hàng nghìn hộ hội viên nông dân trong tỉnh tham gia. Góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 5.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, luôn được Hội Nông dân tỉnh Sơn La quan tâm thực hiện.

Theo ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh. Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay có hàng nghìn hộ gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế. Tích cực đóng góp ngày công, tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, các công trình phúc lợi, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường... Song song với các phong trào và cuộc vận động, Hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 6.

Ngoài công tác xây dựng Hội vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn khoa học, kỹ thuật giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Trong những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh luôn được lãnh đạo các cấp Hội quan tâm. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội phát triển hội viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Để khắc phục tình trạng số lượng hội viên đông nhưng chất lượng hội viên không cao, có nhiều hội viên danh nghĩa, hoạt động Hội còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thấp… 

Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành điều tra khảo sát tình hình tổ chức cơ sở Hội, tập trung vào những cơ sở yếu kém, có tỷ lệ hội viên thấp hoặc có đông hội viên nhưng công tác quản lý lỏng lẻo, sinh hoạt không đều và hoạt động yếu. Sau rà soát đã đưa công tác quản lý hội viên đi vào nề nếp.

Hội Nông dân Sơn La: Tổ chức xây dựng công tác hội vững mạnh - Ảnh 7.

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quyết định đến việc thực hiện các phong trào thi đua của nông dân. Nhiều năm qua Hội Nông dân tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức lớp tập huấn và các hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức cho các hội viên về công tác hội và phát triển nông nghiệp.

Theo ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho hay, để tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội tại cơ sở, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, chi, tổ Hội. 

Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ cán bộ chi Hội, tổ Hội có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ ở các cấp Hội với phương châm khoa học, cụ thể, sâu sát. Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực. Chú trọng quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

Hà Hoàng