dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Cao Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, xã Cao Dương (Lương Sơn, Hòa Bình) đang nỗ lực giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đồng thời, đặt ra cho mình những lộ trình cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao…

Cao Dương đổi thay nhờ xây dựng NTM

Hiện nay, xã Cao Dương có gần 4.000 hộ với gần 17.000 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 3 anh em dân tộc sinh sống là dân tộc Mường, dân tộc Kinh, dân tộc Dao nhưng chiếm đa số là dân tộc Mường.

Là xã thuộc Vùng an toàn khu cách mạng (vùng CT229) của Chính phủ, Cao Dương có điểm xuất phát thấp về kinh tế. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ.

Hòa Bình: Cao Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Trên địa bàn xã Cao Dương, người dân phát triển kinh tế chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hoài.

Thu nhập của người dân còn thấp, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các thôn, xóm trong xã, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã ngày càng đổi mới, văn minh hơn.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại từng bước được hình thành và phát triển.

Hòa Bình: Cao Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Nhờ xây dựng NTM, đời sống vật chất tinh thần của người dân Cao Dương ngày càng được nâng cao. Ảnh: Tuệ Linh.

An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong xã về xây dựng NTM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Khó khăn trong thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng NTM nâng cao ở Cao Dương

Xã Cao Dương được sáp nhập từ 3 xã là Cao Dương, Tân Thành và Hợp Châu theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2020. Trước khi sáp nhập 3 xã đều đã về đích NTM, sau khi sáp nhập xã Cao Dương không ngừng nỗ lực giữ vững các tiêu chí NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.

Đến nay, xã Cao Dương đã đạt 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã còn 8 tiêu chí NTM nâng cao chưa đạt là: Giao thông, Giáo dục, Thông tin và Truyền thông, Thu nhập, Y tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống và Quốc phòng và An ninh.

Chia sẻ về khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã, ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết: Trong số 8 tiêu chí NTM nâng cao chưa hoàn thành, xã gặp khó khăn rất lớn về tiêu chí Y tế, cụ thể là chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ). Sở dĩ, xã gặp khó khăn về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm như vậy, bởi xã Cao Dương thuộc vùng CT229 của Bộ quốc phòng quản lý, tất cả các công ty, doanh nghiệp không thể vào đây để hoạt động.

Hòa Bình: Cao Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Xã Cao Dương đang gặp khó khăn về tiêu chí Y tế trong xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Phạm Hoài.

Trước đây, xã Cao Dương gồm 3 xã đều thuộc vùng 135, được nhà nước hỗ trợ 100% tiền bảo hiểm y tế. Năm 2021, tất cả các xã trên địa bàn huyện Lương Sơn đều về đích NTM, thu nhập của người dân được đảm bảo nên tiền hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế không còn. Tuy vậy, sau khi xã về đích NTM, cuộc sống của người dân vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn do người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp nên việc người dân tham gia bảo hiểm còn rất hạn chế.

Năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm trên địa bàn xã mới chỉ đạt 75%, trong khi đó chỉ tiêu quy định là lớn hơn hoặc bằng 95%. Đây là thực trạng chung của các xã khi đã đạt chuẩn NTM.

"Để từng bước tháo gỡ được "nút thắt" này, xã đã có ý kiến với cơ quan chức năng của nhà nước, đến nay, người dân đã được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm trong vùng CT229 của Bộ Quốc phòng, vùng dân tộc thiểu số. HĐND tỉnh Hòa Bình đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm đối với vùng dân tộc thiểu số, những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình trở xuống. Song với đó, xã thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham mua bảo hiểm y tế" – ông Khiên cho hay.

Nhiều giải pháp xây dựng NTM nâng cao 

Theo Chủ tịch UBND xã Cao Dương, để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2025 theo đúng lộ trình, thời gian tới, xã Cao Dương tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt phong trào thi đua "Xã Cao Dương chung sức xây dựng nông thôn mới"; vận động người dân hiến đất, góp tiền mặt, vật liệu, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương; phát động phong trào "Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh"…

Hòa Bình: Cao Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Xã Cao Dương đã đạt 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Đồng thời, xã sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng các cơ sở hạ tầng còn thiếu; nâng cấp các tuyến đường giao thông trong xã: đường trục thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng để đảm bảo cho người lao động sản xuất, đi lại thuận tiện; tuyên truyền, vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tập trung đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như trồng cây ăn quả, chăn nuôi; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững, các mô hình tạo ra nhiều việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, xã khuyến khích, động viên, hỗ trợ các Hợp tác xã trong việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm đăng ký tham gia OCOP; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của địa phương; phát huy sức mạnh cộng đồng, những giá trị tiềm năng, lợi thế địa phương trong tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó, tạo ra nguồn sản phẩm phong phú, đảm bảo về chất lượng, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Phạm Hoài - Tuệ Linh