dd/mm/yyyy

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu: Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu (Sơn La) không chỉ hoàn thành tốt công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng mà còn đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thực hiện chỉ thị số 5-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2021 vừa qua, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Thuận Châu lựa chọn những nội dung đột phá như: Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chi bộ đã lập sổ, ghi danh 7 cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Quý I: 2 đồng chí; Quý II: 2 đồng chí; Quý III: 3 đồng chí).

Ngoài thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu còn đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Đa số các cán bộ, đảng viên đều gương mẫu, chấp hành đúng chủ trưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm đạo đức lối sống và tham gia vào các tệ nạn xã hội. Các cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều tập trung trau dồi kiến thức và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh không khoan nhượng với các loại hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu (Sơn La): Làm tốt công tác xây dựng Đảng - Ảnh 1.

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu duy trì sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần (Ảnh: Tuệ Linh) .

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Cương, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Thuận Châu (Sơn La), cho biết: "Thời gian vừa qua cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và là một trong những giải pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Qua đó, củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ chắc về nghiệp vụ và mạnh về tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao".

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu (Sơn La): Làm tốt công tác xây dựng Đảng - Ảnh 2.

Đội ngũ cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu không ngừng nâng cao nghiệp vụ ,chuyên môn và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ảnh: Tuệ Linh)

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Cương, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Thuận Châu cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ cũng gặp không ít khó khăn. Do đặc thù của đơn vị hầu hết cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn, bám sát cơ sở ở nhiều xã nằm xa trung tâm huyện, đi lại khó khăn nên việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; việc quản lý, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn hạn chế và chưa đồng đều. Nắm bắt được những hạn chế đó, thời gian tới Hạt sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả và thiết thực nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Theo tìm hiểu của PV, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Thuận Châu có 13 đảng viên chính thức; cấp ủy có 3 đồng chí: 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư và 1 Chi ủy viên (trong đó, Thạc sĩ 3 đồng chí; Đại học 8 đồng chí; Cao đẳng 1 đồng chí; Trung cấp 1 đồng chí; Trình độ lý luận trung cấp 4 đồng chí…). Trong thời gian vừa qua, Chi bộ Hạt Kiểm lâm Thuận Châu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường Trực, Ban Thường vụ huyện ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban Đảng huyện ủy. Đồng thời, nhận được sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nghị quyết.

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu (Sơn La): Làm tốt công tác xây dựng Đảng - Ảnh 3.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tới người dân (Ảnh: Tuệ Linh)

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên trong đơn vị. Tập trung đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm huyện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhằm kịp thời phát hiện, uốn nặn các sai phạm, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. 

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu còn chỉ đạo Chi đoàn tổ chức giao lưu cầu lông với Chi đoàn Công an huyện nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, tạo môi trường năng động cho cán bộ đơn vị yên tâm công tác và nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, Hạt cũng tiếp tục quan tâm phát hiện, theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.

Phạm Hoài