dd/mm/yyyy

Gỡ khó trong xây dựng Nông thôn mới vùng cao Tà Xùa

Đến nay, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã hoàn thành 12/19 tiêu chí Nông thôn mới. 7 tiêu chí chưa đạt, đòi hỏi quyết tâm rất lớn của Tà Xùa
 Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tà Xùa - Ảnh 1.

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đang từng bước được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Vùng cao Tà Xùa nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Tà Xùa là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tổng diện tích đất tự nhiên gần 4.500 ha. Các bản phân bố rải rác, cách xa nhau, đường giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế...

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tà Xùa gặp không ít khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ... Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới cấp ủy, chính quyền tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị của xã và các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ.

Có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền xã và sự đồng thuận của nhân dân trong việc phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án của Nhà nước để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí.

 Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tà Xùa - Ảnh 2.

Người dân xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên) thu hái chè Shan Tuyết đặc sản. Ảnh: Mùa Xuân.

Giải pháp vượt qua khó khăn của Tà Xùa

Để đạt được 7 tiêu chí còn lại, xã đang tập trung rà soát phân loại, lựa chọn các tiêu chí thực hiện trước theo phương châm: "dễ làm trước, khó làm sau" và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện.

Đối với tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, xã Tà Xùa đã chỉ đạo các hội đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của xã để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt là chuyển đổi đất nương trồng cây lương thực ngắn ngày năng suất thấp sang trồng chè, cây ăn quả... Bên cạnh đó, với tiềm năng du lịch vốn có, xã Tà Xùa đang vận động người dân phát triển du lịch cộng đồng, homestay, mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ.

Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tà Xùa đã giảm diện tích trồng ngô, sắn, lúa nương trên đất dốc chuyển sang trồng gần 200 ha cây chè. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên, hiện tỷ lệ hộ nghèo của các hộ dân giảm qua từng năm. Trong chăn nuôi, xã Tà Xùa duy trì hơn 1.900 con trâu, bò, ngựa, dê; 1.100 con lợn; trên 13.000 con gia cầm các loại.

 Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tà Xùa - Ảnh 3.

Để nâng cao thu nhập xã Tà Xùa đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhờ đó, thu nhập bình quân của xã đạt gần 14,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33,13 %.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các nhà hảo tâm thực hiện hỗ trợ xóa 15 nhà tạm và chỉnh trang nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đạt tiêu chuẩn "3 cứng" để hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư.

Đối với tiêu chí trường học, xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sửa chữa, xây dựng mới trường, lớp học; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, xã chỉ đạo các hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

 Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tà Xùa - Ảnh 4.

Nhà văn hóa xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, vận động gần 400 hộ dân trên địa bàn xã chủ động cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội, chủ động xây các lò đốt rác gia đình, liên gia đình…

Với tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xã sẽ tạo điều kiện để 7 cán bộ, công chức xã theo học Đại học, hoàn thành các chỉ tiêu thành phần để xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

 Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Tà Xùa - Ảnh 5.

Phát triển kinh doanh dịch vụ theo hướng du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương đang là hướng đi được người dân xã Tà Xùa lựa chọn để tăng thêm thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Mùa A Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát và huy động mọi nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện các tiêu chí còn lại theo kế hoạch từng năm. Củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt, đặc biệt, phát huy nội lực trong nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phấn đấu hết năm 2022, xã đạt thêm 2 tiêu chí.


Mùa Xuân