dd/mm/yyyy

Điện Biên: Nỗ lực hiện đại hóa hành chính ở Tủa Chùa

Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã và đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí hoạt động, thời gian...

Tủa Chùa nỗ lực đổi mới

Hiện đại hóa hành chính là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã và đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần giảm chi phí hoạt động, thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Mặc dù còn có nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh Điện Biên, song những năm qua, huyện Tủa Chùa luôn quan tâm đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới.

Điện Biên: Nỗ lực hiện đại hóa hành chính ở Tủa Chùa   - Ảnh 1.

Bộ phận một cửa UBND huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Vinh Duy

Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, huyện Tủa Chùa đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ từ huyện tới xã. 

Trước hết là hạ tầng kỹ thuật, đến nay, hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT. 100% cán bộ công chức viên chức cấp huyện và trên 90% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% các cơ quan, đơn vị được kết nối internet, mạng LAN. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến UBND huyện nhằm phục vụ các hội nghị trực tuyến từ Chính phủ, tỉnh đến huyện.

Đến nay, huyện Tủa Chùa đã có 1 điểm kết nối hội nghị truyền hình trực tiếp tại trụ sở HĐND và UBND huyện với số cuộc họp trung bình 4 cuộc/tháng.

Cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 98%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử đạt 97%. 13 các cơ quan chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp, 12 UBND xã, thị trấn đều đã triển khai kết nối liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice).

Toàn huyện Tủa Chùa đã cấp trên 500 tài khoản TDOffice cho tất cả cán bộ công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp xã. Trong đó, trên 90% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị trong huyện được chuyển dưới dạng văn bản điện tử có ký số; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách văn thư được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong phát hành gửi nhận văn bản.

Điện Biên: Nỗ lực hiện đại hóa hành chính ở Tủa Chùa   - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính trong đăng ký xe và xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: Vinh Duy

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tính đến 01/03/2022, toàn huyện đã thực hiện giải quyết 402 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó: cấp huyện là 116 hồ sơ (số hồ sơ đã giải quyết là: 103 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 13 hồ sơ); cấp xã là 286 hồ sơ (số hồ sơ đã giải quyết là: 286 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 0 hồ sơ).

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn công khai các TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2021 đến nay, huyện Tủa Chùa đã tiếp nhận và trả kết quả 83 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với cấp xã, để hiện đại hóa hành chính công, các xã, thị trấn đã dành nguồn lực đầu tư các trang thiết bị, máy móc làm việc cho bộ phận giao dịch một cửa, một cửa liên thông đồng thời tăng cường ứng dụng CNTT vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Sau khi đầu tư, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn hoạt động độc lập, chuyên trách, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị và tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính.

Hướng tới nền hành chính hiện đại ở Tủa Chùa

Ông Phùng Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tủa Chùa cho biết: Những năm qua, thị trấn Tủa Chùa luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Đến nay, cơ bản cán bộ, công chức xã đều được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% cán bộ sử dụng thư điện tư trong trao đổi công việc.

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến hoạt động hiệu quả, 100% thủ tục hành chính đều được giải quyết, thực hiện đúng hạn quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Điện Biên: Nỗ lực hiện đại hóa hành chính ở Tủa Chùa   - Ảnh 4.

Huyện Tủa Chùa đã có 1 điểm kết nối hội nghị truyền hình trực tiếp tại trụ sở HĐND và UBND huyện với số cuộc họp trung bình 4 cuộc/tháng. Ảnh: Vinh Duy

Đơn cử như, những năm gần đây, thị trấn Tủa Chùa thực hiện hiệu quả việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Trước đây, khi giải quyết thủ tục hành chính, người dân đến nộp hồ sơ, thủ tục tại trụ sở sau đó đợi đến ngày hẹn đến lấy kết quả. Tuy nhiên, hiện nay, người dân chỉ cần đến nộp hồ sở thủ tục ban đầu, sau đó bộ phận một cửa có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người dân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bà Nguyễn Thị Bình, Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa cho biết: Trước đây, khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ, người dân phải đến trụ sở thị trấn làm thủ tục và đợi đến ngày hẹn đến lấy giấy khai sinh. Sau đó, lại phải đi đến từng cơ quan như Bảo hiểm xã hội để làm bảo hiểm; công an thị trấn để đăng ký vào sổ hộ khẩu cho trẻ… Tuy nhiên, hiện nay, người dân chỉ phải đến nộp thủ tục một lần tại UBND thị trấn, cán bộ bộ phận một cửa sẽ giúp hoàn thiện tất cả các thủ tục còn lại và trả kết quả qua đường bưu chính, rất thuận tiện.

Vinh Duy