dd/mm/yyyy

Điện Biên kiểm tra, giám sát nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là chính sách đột phá của Nhà nước, đã và đang đi từng bước đi vào cuộc sống ở Điện Biên...

Điện Biên tăng cường kiểm tra sử dụng DVMTR

Do có nguồn kinh phí lớn và được chi trả hàng năm, cho nên công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR luôn được các cơ quan chuyên môn chú trọng thực hiện nhằm phát huy tối đa hiệu quả chính sách chi trả DVMTR.

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có khoảng 4.608 chủ rừng là tổ chức, cộng đồng và cá nhân. Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả trên 235 tỷ đồng tiền DVMTR cho các chủ rừng.

Theo quy định, tiền chi trả DVMTR chỉ được sử dụng cho những mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Theo đó, hàng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng là tổ chức, cộng đồng và cá nhân trên địa bàn.

Điện Biên: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng   - Ảnh 1.

Toàn tỉnh Điện Biên có khoảng 4.608 chủ rừng là tổ chức, cộng đồng và cá nhân. Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả trên 235 tỷ đồng tiền DVMTR cho các chủ rừng. Ảnh: Vinh Duy

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết: Năm 2021, Quỹ đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR tại địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ.

Qua kiểm tra cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các chủ rừng cơ bản đúng quy định. Tiền DVMTR của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, các hộ chủ yếu sử dụng nâng cao đời sống.

Tiền DVMTR của chủ rừng là tổ chức tập trung chi cho các hộ nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng, chi cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và mua sắm các công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đối với tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản được sử dụng vào mục đích chung của cộng đồng, có sự thống nhất của toàn thể người dân trong thôn, bản.

Nội dung chi tập trung vào: Chi trả công cho tổ tuần tra, bảo vệ rừng; chi đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng như làm đường tuần tra bảo vệ rừng; in ấn, phát hành quy ước, hương ước của thôn bản trong công tác bảo vệ rừng…

Tuy nhiên, việc sử dụng tiền DVMTR vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Một số chủ rừng tổ chức còn chưa hoặc chi không nhiều cho công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phục vụ công tác chi trả DVMTR. Nhiều thôn, bản thống nhất lập quỹ chung nhưng chưa quy định rõ nội dung chi hoặc thống nhất chi xây dựng các công trình phúc lợi tập thể nhưng chưa có khái toán kinh phí dự kiến công trình... Việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng là tổ chức còn lúng túng.

Điện Biên: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng   - Ảnh 3.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn và người dân xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) phát dọn thực bì phòng cháy rừng mùa khô hanh. Ảnh": Vinh Duy

Trong năm 2021, Hội đồng quản lý đã tổ chức cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, từ năm 2018 - 2020 đối với UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện Mường Chà (Xã Huổi Lèng, Mường Tùng, Sa Lông, Ma Thì Hồ). Qua kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các xã đã thực hiện theo quy định của nhà nước, tỉnh về việc sử dụng tiền DVMTR. UBND huyện Mường Chà đã phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR năm 2018, 2019 phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giao khoán cho các cộng đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng song hồ sơ nhận khoán chưa đúng theo quy định, thông tin của đối tượng nhận khoán chưa đúng; chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng nhận khoán chưa đúng so với thông báo đơn giá, số tiền chi trả DVMTR từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Bên cạnh đó, kế toán chưa mở sổ sách theo dõi các khoản thu, chi, chưa thực hiện đối chiếu số liệu, xác nhận số dự tài khoản tiền gửi với cơ quan ngân hàng; chưa có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định; hồ sơ chứng từ kế toán chưa đầy đủ; một số xã chưa niêm yết công khai đầy đủ các khoản thu chi tiền DVMTR theo quy định... Qua cuộc kiểm tra, giám sát, Hội động quản lý quỹ có ý kiến với UBND huyện, UBND xã để khẩn trương khắc phục.

Điện Biên: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng   - Ảnh 4.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Ảnh: Vinh Duy

Tại 2 cuộc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR từ năm 2018-2020 đối với chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quản lý; tồn tại trong việc sử dựng tiền DVMTR của các cộng đồng thôn, bản. Đồng thời, đề xuất phương án, hỗ trợ các chủ rừng khắc phục trong thời gian tới.

Ông Trần Xuân Tâm cho biết thêm: Thời gian tới, ngoài việc thường xuyên, liên tục, thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng, đặc biệt đối tượng sử dụng là UBND xã, cộng đồng thôn, bản, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất đáp ứngmục tiêu của chính sách là: cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

Vinh Duy - Thu Hường