dd/mm/yyyy

Điện Biên: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý sở, ngành và UBND cấp huyện

Hôm nay (6/9), UBND tỉnh Điện Biên công bố 4 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp sở, ngành và UBND cấp huyện.

Theo đó, trong đợt luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lần này có 4 đồng chí là Chủ tịch UBND của 4 huyện, thị xã, gồm: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay được luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý sở, ngành và UBND cấp huyện   - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên cho ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. Ông Vũ Văn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bà Hoàng Tuyết Ban, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Vũ Xuân Linh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trực tiếp trao quyết định, giao nhiệm vụ cho 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý 4 sở, ngành, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chúc mừng các đồng chí đã được tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng thời mong muốn từng đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, nhân dân tin tưởng, giao phó.

Vinh Duy