dd/mm/yyyy

Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu

Dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu là công trình trọng điểm, quan trọng với sự phát triển của tỉnh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân các dân tộc ...

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu

Dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ

Dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư là 190 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu. Dự án gồm có 3 khu A, B. C, được xây dựng trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Nhà thầu thi công dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu là Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 (thành phố Điện Biên Phủ). Dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh Lai Châu được khởi công từ tháng 8/2022.

Sau hơn 3 tháng khởi công, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư, nhà thầu đã tổ chức thi công được hơn 30% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước 1 năm so với kế hoạch.

Thanh Ngân - Phạm Hoài