dd/mm/yyyy

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống

"Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phải trở thành phong trào xương sống và nòng cốt của Hội..." - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La - Lường Trung Hiếu chỉ đạo tại Hội nghị phát động phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi năm 2022...

Sáng nay (17/1), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai kế hoạch phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022. 

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống - Ảnh 1.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo kế hoạch phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm 2022, 100% cơ sở hội tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tới các chi hội và hội viên nông dân; có từ 60.000 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua và phấn đấu có từ 30.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lường Trung Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Trong năm 2022, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phải trở thành phong trào xương sống và nòng cốt của Hội. Đây phải là phong trào thi đua trong mỗi tổ chức Hội, từ Chi hội đến cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. 

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị mỗi địa phương cần phải có những cách làm linh động, sáng tạo. Sau Hội nghị ngày hôm nay, trên cơ sở kế hoạch phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022, các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai đến các xã, phường. Lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường cố gắng tổ chức hội nghị đến các chi hội trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần để quán triệt. Trong tháng 2, phải hoàn thành việc đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống - Ảnh 3.

Ông Lường Trung Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Trên cơ sở đăng ký này, tất cả các chương trình hỗ trợ phải ưu tiên nguồn lực đồng hành cùng những hộ đăng ký, từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, phân bón đến các mô hình kinh tế... Trong tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố phải phối hợp tốt với phòng NNPTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... Sau khi phát động phong trào, Hội Nông dân tỉnh Sơn La sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tại cơ sở để phong trào thực chất hơn. 

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống - Ảnh 4.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, yêu cầu các huyện, thành phố phải lựa chọn và đăng ký những hộ nông dân thực chất, có thu nhập cao thực sự và phải bình xét rất chuẩn. Ảnh: Mùa Xuân.

"Chúng ta cần ưu tiên nguồn lực cho các hộ đăng ký. Những hộ nào đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện thì huyện phải quan tâm; hộ nào đăng ký cấp tỉnh thì tỉnh quan tâm cùng với huyện; cấp xã thì xã phải quan tâm để chúng ta thúc đẩy phong trào này đi lên. Những mối quan tâm đó không chỉ riêng kinh phí mà là sự quan tâm, sự hỗ trợ xây dựng thương hiệu chất lượng, sự hỗ trợ đầu vào đầu ra cho sản phẩm", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nói.

PV Tây Bắc