dd/mm/yyyy

Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.
Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên (Sơn La) tuyên truyền Luật lâm nghiệp cho người dân xã Làng Chếu. Ảnh: Mùa Xuân.

Rừng Bắc Yên - nguồn tài nguyên rừng lớn của tỉnh Sơn La

Huyện Bắc Yên hiện có gần 45.000 ha rừng; trong đó, rừng phòng hộ trên 21.600 ha, rừng sản xuất gần 17.800 ha, còn lại là rừng đặc dụng với khoảng 5.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 40,8%. 

Ông Hoàng Trọng Lưu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên, cho biết: Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức trong đơn vị phù hợp với công tác chuyên môn. Tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý, bản vệ rừng và PCCCR.

Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp PCCCR. Phân công cán bộ trực 24/24 giờ và theo dõi trên hệ thống website của Cục Kiểm lâm về các điểm cháy trên địa bàn huyện.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền các xã, bản hướng dẫn nhân dân việc phát, đốt nương rẫy theo đúng quy hoạch. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng về số diện tích rừng được giao.

Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn cùng người dân tăng cường công tác tuần tra rừng. Ảnh: Mùa Xuân.

Những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao tăng cường xuống các bản nhắc nhở, đôn đốc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để người dân biết, chấp hành. Xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tham gia chữa cháy rừng; rà soát các bản trọng điểm cháy rừng trên địa bàn các xã, thị trấn.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền tại 16 xã, thị trấn thu hút gần 1.300 lượt người tham gia. Rà soát các biển báo tuyên truyền đã hư hại trên địa bàn các xã để cấp bổ sung kịp thời. Tổ chức trồng mới hơn 47,4 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện và điều tra xử lý 21 vụ, trong đó, 1 vụ khai thác lâm sản trái pháp luật; 13 vụ phá rừng trái pháp luật gây thiệt hại 6.140 m2 rừng sản xuất; 7 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 140 triệu đồng.

Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Rừng xanh ở vùng cao Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Mùa Xuân.

Bắc Yên nâng cao hiệu quả bảo vệ vốn rừng

Anh Nguyễn Xuân Trường, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, chia sẻ: Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tôi đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh Sơn La về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến người dân.

Phối hợp với Trưởng bản, lực lượng dân quân, các chủ rừng rà soát các vùng trọng điểm về khai thác, xâm lấn, phá rừng trái pháp luật; vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để xây dựng phương án bảo vệ rừng, PCCCR phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa từng hộ gia đình với Trưởng bản về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn được giao quản lý. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong dòng họ trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Làng Chếu không còn tình trạng phá rừng làm nương, không để xảy ra cháy rừng.

Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 4.

Để giúp người dân bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập, từ nhiều năm qua huyện Bắc Yên đã xây dựng nhiều mô hình trồng các loài cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Thời gian tới, huyện Bắc Yên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về quản lý, bảo vệ PCCCR, các dự án trồng rừng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng khai thác rừng trồng và trồng lại rừng sau khai thác đúng quy định. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đến nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nhiều hình thức phù hợp với từng điều kiện cụ thể ở địa phương.

Phối hợp với UBND các xã căn cứ vào quy hoạch, phân định rõ ràng ranh giới giữa rừng và đất nông nghiệp để người dân nhận biết. Kiện toàn Ban Chỉ huy các tổ, đội bảo vệ rừng, PCCCR, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR. Thường xuyên có báo cáo diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi biến động, tăng giảm diện tích rừng để có kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Mùa Xuân - Tuệ Linh