dd/mm/yyyy

Bắc Ninh ra Nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp, mức cao nhất lên tới 2,5 tỷ đồng

Đây là một trong những nội dung chính trong Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX ban hành Quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh ra Nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp, mức cao nhất lên tới 2,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tỉnh Bắc ninh hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất trồng trọt hữu cơ.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 50% kinh phí mua phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong 01 năm đầu sau khi được cấp chứng nhận sản xuất hữu cơ.

Quy mô vùng sản xuất (liền bờ, liền thửa) lúa hữu cơ tập trung từ 03 ha trở lên; vùng sản xuất rau màu, cây ăn quả và cây trồng khác từ 02 ha trở lên. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/ha và không quá 2,5 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ cây khoai tây Xuân sử dụng giống nhập khẩu từ Châu Âu 10 triệu đồng/ha; cây rau màu khác 05 triệu đồng/ha; cây hoa, cây dược liệu hàng năm 10 triệu đồng/ha sản xuất/vụ; cây ăn quả, cây hoa, cây dược liệu lâu năm, cây cảnh hỗ trợ một lần không quá 20 triệu đồng/ha sản xuất. Diện tích hỗ trợ là diện tích trồng mới và có quy mô vùng sản xuất tập trung (hoa, cây cảnh từ 0,5 ha trở lên, cây ăn quả từ 01 ha trở lên, cây trồng khác từ 02 ha trở lên).

Hỗ trợ 50% giá giống cho các vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao tập trung; hỗ trợ 01 lần chi phí đào, đắp bờ bao với mức 10 nghìn đồng/m3, tối đa 50 triệu đồng/ha khi thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản hoặc cây trồng khác có giá trị kinh tế cao.

Đối với chăn nuôi, muôi trồng thủy sản, hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị phục vụ sản xuất chăn nuôi ngoài khu dân cư. Mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/phương án. Hỗ trợ 50% kinh phí mua giống cá bố mẹ để bổ sung thay thế đàn cá bố mẹ cho cơ sở sản xuất giống, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở/năm.

Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP và ngành nghề nông thôn có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/máy móc, thiết bị hoặc 50% kinh phí cho các máy móc, thiết bị có giá trị dưới 50 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định rõ mức hỗ trợ chọn tạo, nuôi giữ và phát triển đàn giống gà Hồ; hỗ trợ công trình nuôi cá “sông trong ao”; tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên cạn và thủy sản; hỗ trợ bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; hỗ trợ riêng đối với Chương trình OCOP, phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh...


Chu Lương (baodansinh.vn)