dd/mm/yyyy

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La

Sơn La họp triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La

Nông dân sơn la triển khai có hiệu quả nhiệm vụ

Ngày 1/2, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức họp triển khai, thực hiện Kế hoạch số 01/HNDTW-TUSL ngày 30/9/2022 về triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023. Dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Sơn La, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo cáo tiến độ triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HNDTW-TUSL ngày 30/9/2022 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình, kế hoạch phối hợp đến lãnh đạo chủ chốt của Hội Nông dân và cấp ủy từ huyện đến cơ sở (260 cán bộ hội viên), gắn với quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 2.

Sơn La họp triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Về công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, Trong quý IV/2022, đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm chi hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 tại Tiểu khu 66, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tổ chức đại hội chi hội, tính đến ngày 31/12/2022 có 1.713/2.246 chi hội tổ chức đại hội, đạt 76,2%, dự kiến đến hết tháng 01/2023 tổ chức xong đại hội và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức, thành công đại hội trong quý I năm 2023 đảm bảo theo quy định.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2022, kết quả đã tiến hành tuyển sinh, đào tạo được 17 lớp, với tổng số 595 học viên. Thực hiện xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao gắn với phục vụ các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 01 mô hình bản nông thôn mới kiểu mẫu, hợp tác xã kiểu mới, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tại Trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và một số địa điểm của Trung ương Hội tại các tỉnh, thành phố.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 3.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực trạng và giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng công nghệ cao với diện tích dự kiến trên 300 ha trồng mận tại huyện Yên Châu; vùng nguyên liệu dứa 300 ha tại huyện Sốp Cộp và bản nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh bạn triển khai thực hiện, khai trương các cửa hàng trưng bày, giới thiệu nông sản tại Trung tâm hỗ trợ Nông dân, Nông thôn tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế… Tại cuộc họp đã thông nhật về các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 4.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 5.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 6.

Các đại biểu phát biểu tại họp triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, để triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La. Hội Nông dân tỉnh Sơn La triển khai tổ chức thành công đại Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phối hợp với các cấp ủy, sở, ban, ngành liên quan tham mưu triển khai có hiệu quả 09 nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La năm 2023. Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 61 tỉnh triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 7.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 8.

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự cuộc họp triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217, số 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương. Nắm chắc tình hình nông dân, tham Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Văn Ngọc