dd/mm/yyyy

Sơn La: Nhiều cách học Bác thiết thực và hiệu quả

Tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực tại huyện.

Đến Mai Sơn, một huyện Anh hùng trong lao động và anh hùng trong kháng chiến của tỉnh Sơn La vào một chiều cuối tuần. Qua tìm hiểu được biết: Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Hội nghị BCH quân sự huyện Mai Sơn, triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang trại Việt,  Ông Nguyễn Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Sơn, cho biết: "Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Từ đó, chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện".

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 2.

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặt là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân huyện Mai Sơn" - Ông Nguyễn Sơn Hải nói.

Với cách làm có trọng tâm, trọng điểm, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai một số nội dung, như: Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các quy định về nêu gương của Trung ương và của tỉnh. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể…

Được biết, từ năm 2017 đến năm 2020, BTV huyện ủy đã lựa chọn đăng ký với BTV tỉnh ủy Sơn La 15 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị theo từng năm. Từ việc chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện 15 nhiệm vụ đột phá của BTV Huyện ủy, sau 4 năm triển khai đã đạt được một số kết quả nổi bật.

 Nhiều điểm nghẽn, vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được quan tâm giải quyết. Việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân để giải quyết khiếu kiện, tâm tư, nguyện vọng của dân trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy và chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, tạo ra một số chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, nhiều dự án được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. 

Cùng với đó, đã đẩy mạnh nhiều phong trào tích cực, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, như: Giúp đỡ người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng (nhiều mô hình ở các xã, thị trấn). Bảo vệ môi trường, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới hay tăng cường cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân. Qua đó, nâng cao uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quần chúng nhân dân.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 3.

Công chức bộ phận một cửa UBND Thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn) làm tốt công tác phục vụ nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung cải cách hành chính. Gắn cải cách hành chính với rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong 4 năm, huyện Mai Sơn đã thực hiện các chính sách cán bộ theo quy định, điều động 54 cán bộ và luân chuyển 100 cán bộ, bổ nhiệm 184 cán bộ, bổ nhiệm lại  94 cán bộ.

Thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, tiểu khu theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 241 bản thành 110 bản mới, giảm từ 458 bản xuống còn 327 bản.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 4.

Các hoạt động vui chơi, chào mừng ngày Tết độc lập (2/9) của hai bản Tà Dung Và Pa Cu.

BTV Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng cơ sở trong huyện phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể thành viên trong huyện, phát động hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng quỹ "Vì người nghèo","Cả nước chung tay vì người nghèo", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kết quả trong 4 năm qua, hội viên của Mặt trận tổ quốc các cấp đã đóng góp công sức, hiến đất và tiền với hơn 74 tỷ đồng. Bê tông hóa được 277 tuyến đường liên xã, liên bản với tổng chiều dài hơn 208km. Quan tâm vận động nhân dân thực hiện "Qũy vì người nghèo" thu được 2.179 triệu đồng. Hỗ trợ làm mới 89 nhà đại đoàn kết. Kêu gọi, phát động quyên góp quỹ "Cứu trợ" ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão lũ, hỏa hoạn. Với số tiền vận động và tiếp nhận tại huyện được 1,98 tỷ đồng. Vận động 138 tổ chức và cá nhân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 được hơn 1, 037 tỷ đồng.  

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 5.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn trong buổi tiếp nhận ủng hộ "Quỹ phòng, chống dịch Covid-19" từ các đơn vị, tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện.

Bằng những việc làm thiết thực, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã hưởng ứng, triển khai, thực hiện các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: "Vì hạnh phúc người mù", "Vì tấm lòng nhân ái",  "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ mai Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Mái ấm tình thương"... đã xây dựng nhiều mô hình gia đình cán bộ, hội viên làm kinh tế giỏi. 

Trong 4 năm, có 786/1007  hộ  do phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đã thoát nghèo. 100% các cơ sở Hội duy trì thực hiện tiết kiệm theo lời kêu gọi thi đua Ái quốc mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 5000đ. Đã thành lập được 398 mô hình với tổng số tiền tiết kiệm: 3.262.529.000 tỷ đồng. Có 4.960 lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn, như: Vốn vay ngân hàng chính sách, vốn VAC, vốn hộ nghèo, hỗ trợ cải tạo vườn tạp...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Tôi yêu Tổ quốc tôi", "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy", "Sáng tạo trẻ"; phong trào "3 trách nhiệm",… đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 4 năm có 14 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hỗ trợ cho 105 hộ đoàn viên nghèo với tổng số tiền hơn 3.545 triệu đồng. Thành lập 134 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng, chống lụt, bão tại các địa phương.

Cùng với đó, Đoàn thanh niên đã đảm nhận gần 100 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM. Hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng 438 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đào mới 1185 hố rác giúp các hộ dân, tại các điểm trường, nhà văn hóa. Tổ chức và tham gia hơn 1.000 lượt dọn vệ sinh môi trường... xây dựng được 30 mô hình trang trại do đoàn viên, thanh niên làm chủ. Trong 5 năm qua (2016-2020), tổ chức đoàn đã giới thiệu việc làm cho 2.519 người, giải quyết việc làm cho 571 lao động là đoàn viên thanh niên.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 6.

Cán bộ Hội LHPN huyện Mai Sơn xuống hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình Kinh tế của hội viên tại cơ sở.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 4.

Đoàn TNCS HCM Huyện Mai Sơn hỗ trợ đoàn viên thanh niên thành lập HTX AMO.

Trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng cách phát động và tổ chức phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở, Hội Nông dân huyện đã thúc đầy các phong trào đi vào chiều sâu, có nề nếp, thu hút được đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Các cấp hội đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". 

Hàng năm, có trên 10.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong 4 năm, có 23.256 hộ đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Các cấp Hội và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Giúp đỡ được trên 3.000 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên khá giả, phối hợp giúp đỡ xoá được 900 nhà tạm. 

Trong đó, tổ chức Hội Nông dân huyện trực tiếp vận động hỗ trợ và xoá được 32 nhà "mái ấm Hội nông dân" cho hộ hội viên nghèo với số tiền trên 800 triệu. Đã và đang quản lý tổng các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là 1,5 tỷ đồng. Số vốn trên đã hỗ trợ cho 120 lượt hộ hội viên nông dân vay để phát triển sản xuất và chăn nuôi. Qua đó giúp nông dân xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 5.

Mô hình trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động tại cơ sở của hội viên nông dân Vì Văn Bình, bản Áng, xã Chiềng Ban

Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", Hội Cựu Chiến binh huyện đã thực hiện các phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu", "Cựu Chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp". Trong 4 năm, có 704 hội viên có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên, 2.278 hộ có thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên và huy động 1,88 tỷ đồng quỹ hội cho hội viên vay. Vận động thực hiện xóa nhà dột nát cho 78 hội viên nghèo với số tiền 2,340 tỷ đồng. Tự nguyện hiến đất làm nhà các công trình phúc lợi với 8.820m2, 17 tuyến đường tham gia tự quản...

 Sơn La: Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  - Ảnh 9.

Cơ sở sửa chữa ô tô của gia đình ông Nguyễn Công Phú (Hội viên Hội Cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" của huyện) đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Từ các phong trào, mô hình đó, nhiều điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được suy tôn, biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 6 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể, 20 cá nhân. Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tâm trạng còn nhiều trăn trở, ông Hải chia sẻ: "Thực sự việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy cơ sở của chúng tôi còn lúng túng. Tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị chưa thật sự phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, do thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19...  đã tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn".

Kết thúc buổi làm việc, ông Hải cho biết: "Thời gian tới, Huyện ủy Mai Sơn sẽ tiếp tục tìm những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện".                                                                                                                              

 

Tống Huyền