dd/mm/yyyy

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP

Ngày 28/2, tỉnh Sơn La đã tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận lại 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao...

Sơn La: Đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP đáp ứng các điều kiện

Thực hiện theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm,  trong đợt này, tỉnh Sơn La có 12 sản phẩm OCOP cần đánh giá, phân hạng và công nhận lại.

Các sản phẩm này đã được đánh giá và công nhận vào năm 2019 và đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh từ 3-4 sao. Tập trung vào các nhóm thực phẩm chế biến biến, chè và sản phẩm đồ uống. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Sơn La tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận lại các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, cũng như hỗ trợ việc phát triển các sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP - Ảnh 3.

Tỉnh Sơn La tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận lại 12 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Ảnh: Văn Ngọc

Kiểm tra đánh giá, các sản phẩm, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhận định:  Các sản phẩm đều đáp ứng tốt các điều kiện, tiêu chuẩn về đánh giá phân hạng lại sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các chủ thể đã tập trung nâng cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, mở rộng được việc liên kết giữa người sản xuất, HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thành Công đề nghị, sau khi được đánh giá phân hạng và công nhận lại, các chủ thể cần mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng các quy trình chế biến, sản xuất tiên tiến trong sản xuất; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đặc biệt là áp dụng chuyển đổi trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

Trong 12 sản phẩm đánh giá lại đợt này, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 đã công nhân 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ phấn đấu công nhận thêm 80 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên hơn 200 sản phẩm.

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP - Ảnh 4.

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP - Ảnh 5.

Sơn La: Công nhận lại sản phẩm OCOP - Ảnh 6.

Trong 12 sản phẩm đánh giá lại đợt này, tỉnh Sơn La công nhận 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ảnh: Văn Ngọc


 

Văn Ngọc