dd/mm/yyyy

Phù Yên: Vừa giãn cách xã hội, vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp

Đang là địa phương duy nhất của tỉnh Sơn La thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc hướng dẫn sản xuất nông nghiệp.

Để duy trì sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ngày 2/9, UBND huyện Phù Yên đã ban hành văn bản số 1672/UBND về việc hướng dẫn sản xuất nông nghiệp trong điều kiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Sơn La: Đang giãn cách xã hội, Phù Yên sản xuất nông nghiệp như thế nào? - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 giúp người dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên diện tích lúa tại xã Huy Bắc. Ảnh: Nguyễn Bá Tú.

Theo đó, đối với các xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Phù Yên giao các xã chủ động xây dựng phương án cho phép người dân đi thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân chăm sóc cây lúa, cây trên nương và chăn nuôi cho gia súc theo thứ tự ngày chẵn lẻ. 

Đồng thời, đảm bảo khoảng cách và không tụ tập đông người theo tinh thần Chỉ thị 13 ngày 01/9/2021 của UBND huyện. Dưới sự giám sát, kiểm tra của lực lượng tuần tra xã, bản và tổ Covid -19 cộng đồng.

Sơn La: Đang giãn cách xã hội, Phù Yên sản xuất nông nghiệp như thế nào? - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên vận chuyển chuối hỗ trợ người dân huyện Phù Yên để làm thức ăn cho đại gia súc. Ảnh: Văn Thoải.

Đối với các xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Phù Yên ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã thực hiện cấp giấy đi đường và quản lý, giám sát nhân dân để sản xuất và chăn nuôi, theo tỷ lệ 20% số hộ trên ngày (mỗi buổi 10% số hộ) với một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, việc ra đường kiểm tra, chăm sóc ruộng nương của nhân dân: UBND xã lên phương án luân phiên cho các hộ gia đình theo nhóm liên gia tự quản được phép ra thăm đồng, mỗi hộ gia đình được đi ra ngoài sản xuất 5 ngày/1 lần chia theo khung giờ nhất định đảm bảo lệch giờ giữa các hộ gia đình và các nhóm liên gia, để kiểm tra chăm sóc lúa như: Bón phân đón đòng cho lúa ruộng, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa ruộng, trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Việc kiểm tra và điều tiết nước cho lúa ruộng: UBND xã giao cho Tổ Thuỷ nông xã kiểm tra, điều tiết nước 5 ngày/lần. Chi nhánh quản lý các công trình thủy lợi chủ động phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, điều tiết nước đến các xứ đồng trên địa bàn toàn huyện đảm bảo đủ nước tưới tiêu.

Thứ hai, việc chăn nuôi gia súc ăn có: Đối với các hộ nuôi nhốt và chăn thả hàng ngày, mỗi hộ chỉ được cử đại diện 1 người đi cắt cỏ cho gia súc 3 ngày/lần và chỉ được đi cắt cỏ trong địa bàn của bản. Đối với các hộ chăn thả tự nhiên gia súc trên lũng, trên đồi thì được đi kiểm tra đàn gia súc 1 lần/tuần.

Trường hợp các hộ chăn nuôi khan hiếm về thức ăn cho gia súc có thể đăng ký nhu cầu về xã qua Tổ Covid cộng đồng báo cáo Tổ bảo đảm của xã, huyện có giải pháp hỗ trợ.

Về cách thức thực hiện: Hộ nào có nhu cầu theo 2 nội dung trên phải đăng ký công việc cần thực hiện với UBND xã, thị trấn (đăng ký thông qua tổ Covid -19 cộng đồng). Trên cơ sở nhu cầu công việc của hộ, UBND xã cấp giấy đi đường cho đại diện hộ. 

Giao Tổ Covid -19 cộng đồng, công an viên, tổ tuần tra xã giám sát việc đi lại của nhân dân đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Phú Yên.

Việc cấp giấy đi đường phải cụ thể: Theo giờ, ngày, địa điểm, nội dung lý do ra đường tránh trường hợp trùng giờ ra đường. Trước khi cấp giấy đi đường lần sau phải thu lại giấy đi đường lần trước để lưu và quản lý theo dõi. Hàng ngày, UBND xã tổng hợp báo cáo việc cấp phát số lượng giấy đi đường về UBND huyện để năm số lượng người ra đường được cấp phép theo ngày trên địa bàn xã.

Việc đăng ký nhu cầu cung ứng phân bón đón đòng, thuốc bảo vệ thực vật của các hộ dân, UBND xã tổng hợp gửi Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để cung cấp đến cho nhân dân sử dụng phục vụ sản xuất (lưu ý: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật người dân phải mua ).

PV Tây Bắc