dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc

Hội Nông dân Sơn La đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực cho sự phát triển KT - XH, nâng cao đời sống của hội viên nông dân.


Clip: Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc

Hàng nghìn hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Trong năm 2022 bắt kịp với những đổi mới của cả nước và của tỉnh, các cấp Hội Nông dân Sơn La đã có những định hướng xác thực nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, vận động các hội viên nông dân tích cực chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân trong tỉnh đã vươn lên làm giàu với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư vào sản xuất. Cũng chính từ đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu với nhiều sản phẩm có chất lượng cao hội nhập được với thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong năm Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thành công chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Festival trái cây và sản phẩm OCOP. Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân Sơn La.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 2.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tổ chức tại Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Các cấp hội nông dân đã củng cố, kiện toàn tổ chức Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 199/204 xã, phương, thị trấn có tổ chức hội nông dân; kết nạp mới trên 3.500 hội viên; phát động các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững", "Bao trái cây phục vụ tiêu thụ xuất khẩu", "Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh có trên 100.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó có trên 53.400 hộ đạt danh hiệu. Đến nay, toàn tỉnh có 28.300 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó có 188 hộ SXKD giỏi cấp Trung ương, 1.252 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh...Nhiều tổ chức hội đã có sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện xây dựng NTM. Điển hình như Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên nông dân đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM. Có trên 100 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử; duy trì và phát triển trên 235 chuỗi cung ứng nông sản, thuỷ sản an toàn; giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông sản ước đạt trên 174 triệu USD.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 3.

Mô hình nuôi de cho hiệu quả kinh tế cao tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Toàn tỉnh có trên 83.000 ha cây ăn quả; có 18.963 ha cà phê; có 22.459 ha diện tích cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương; 281 mã số vùng trồng cho 4.608,45 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; có 24 sản phẩm mang địa danh của tỉnh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có 02 sản phẩm được bảo hộ tại Châu Âu và Thái Lan.Trên địa bàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP; 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thuỷ sản an toàn; có 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 4.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 5.

Sơn La có hàng chục nghìn hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ nông dân mọi mặt để phát triển kinh tế

Để giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân các cấp đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 1356 tỷ đồng. Tổng số Tổ Tiết kiệm vay vốn thành lập và quản lý: 1.060 tổ; Số tổ được ủy nhiệm thu lãi: 1.060 tổ; Số thành viên tham gia Tổ tiết kiệm vay vốn trên 33.500 thành viên. Ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 978 tỷ đồng cho 8.830 hộ vay vốn; giúp các hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 6.

Hội nông dân huyện Yên Châu tổ chức giải ngân quý hỗ trợ nông dân giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Bám sát chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã giúp nông dân phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc; thực hiện cải tạo vườn tạp đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Các hoạt động về hỗ trợ vốn cho nông dân đã được quan tâm đẩy mạnh tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả. chương trình phối hợp giữ ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội có thể nói rằng nguồn vốn trong năm 2022 đã được nâng lên rất là đáng kể để tạo ra nguồn lực lớn để hỗ trợ cho người nông dân phục hồi sau covid 19.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 7.

Nhờ nguồn vốn vay đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân.

Các cấp hội đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, vận động hội viên tự nguyện đóng góp tiền, công sức, hiến đất, ủng hộ vật chất xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, hằng năm, hướng dẫn hơn 54.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa". Các cấp hội đặc biệt chú trọng tiêu chí về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống cho hội viên nông dân.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 8.

Diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường; vận động hội viên đào hàng nghìn hố rác và xây dựng lò đốt rác để xử lý rác thải sinh hoạt, theo đó, việc phân loại rác vô cơ, hữu cơ trước khi xử lý sẽ đảm bảo môi trường sống trong khu dân cư. Tuyên truyền vận động hội viên di dời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn, hướng dẫn ủ chất thải chăn nuôi để làm phân bón cho cây trồng, giảm chi phí sản xuất đầu vào cho người nông dân... góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn của các hội viên nông dân.

Cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

"Trong các phong trào thi đua thì phong trào hội nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội đã tổ chức tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thứ tổ chức triển khai các chi hội 5 thực 5 cùng đảm bảo thiết thực và hiệu quả ngoài ra đẩy mạnh tham gia thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đối với hội nông dân của tỉnh đây cũng được xác định trọng tâm và trong chỉ đạo giao chỉ tiêu cũng như tổ chức triển khai thực hiện thi đua của hội cũng đều bám sát vào chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM bởi vì người nông dân và cư dân nông thôn là những chủ thể trọng tâm xây dựng nông thôn mới", ông Hiếu nói.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 9.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 10.

Các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng lòng góp sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thay đổi quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nông sản Sơn La từng bước chinh phục người tiêu dùng Thủ đô nói riêng và xa hơn là những thị trường khó tính. Nông sản thực phẩm an toàn Sơn La từng bước chinh phục thị trường ngoài tỉnh.

Chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm và nhất là độ tươi ngon khi vận chuyển từ vườn đến tay người tiêu dùng chỉ trong thời gian ngắn. Nông sản, thực phẩm an toàn Sơn La từng bước chinh phục người tiêu dùng thành tại các tỉnh thành trên cả nước. Các sản phẩm nông sản đặc sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La như Cà phê, Mận Hậu, Mận sấy dẻo, Mật ong rừng, Xoài, Nhãn …ngoài ra còn mang 1 số loại quả như: xoài, Mận,Bơ, nhãn chín sớm...các nông sản của HTX được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng hữu cơ và một số sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 11.

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, nhiều sản phẩm của nông dân Sơn La đã được thi trường đón nhận tích cực. Ảnh: Văn Ngọc

Khi các gian hàng trưng bày quảng bá các sản phẩm nông sản đã thu hút đông đảo người tiêu dùng đến tham quan hàng, dùng thử và đã lựa chọn cho mình các loại quả như: xoài, Nhãn chín sớm để mua và làm quà cho người thân của mình. Giá cả sản phẩm phải chăng, sản phẩm chất lượng, tươi ngon, nông sản Sơn La luôn là sự lựa chọn của gia đình khi mua hàng tại siêu thị thậm chí mua online.

"Hoạt động quảng bá giới thiệu và tiêu thụ nông sản tiếp tục được quan tâm đã phối hợp tốt với hội nông dân của các tỉnh thành phố đưa các sản phẩm nông sản của Sơn La quảng bá giới thiệu ở các chương trình ở các chương trình, sự kiện của TW HND Việt Nam của các tỉnh thành phố để tạo ra sự lan toả trong các sản  phẩm nông sản của địa phương" ông Hiếu nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Phường Nông Trang thành phố Việt Trì, Phú Thọ chia sẻ: Đến xem gian hàng sản phẩm ocop tỉnh Sơn La,mình rất ấn tượng sản phẩm ocop Sơn La, đặc biệt là những sản phẩm, xoài, nhãn chín sớm của Sơn La, xoài sơn la có vị ngọt đậm và rất là ngon, mình đã chọn mua sản phẩm nhãn Sơn La, xoài sơn La làm quà cho mọi người.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 12.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 13.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đây mạnh hỗ trợ, quảng bá giúp hội viên nông dân tiêu thụ nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Xây dựng Hội Nông dân Sơn La ngày càng vững mạnh

Cũng theo Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La, năm 2023 là năm các cấp HNd tổ chức đại hội nhiệm 2023-2028 vì vậy công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục lấy công tác xây dựng củng cố tổ chức hội nông dân các cấp là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công đại hội các cấp lựa chọn ra các đồng chí cán bộ hội có đủ bản lĩnh chính trị đáp ứng được yêu cầu điều kiện tiêu chuẩn để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thực hiện công tác hội và phong trào thi đua năm 2023 -2028.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đó phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tổ chức triển khai các hoạt động nông dân đặc biệt hỗ trợ nông dân trong giống vốn vật tư và hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản. Tổ chức phối hợp giữa tỉnh uỷ sơn La với TW HND.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 14.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La hỗ trợ hội viên nông dân thiết bị máy móc trong chế biến nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, để sản xuất nông nghiệp tiếp tục có những bước khởi sắc, Trong năm 2023 Hội nông dân tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Nông dân Sơn La một năm với nhiều khởi sắc  - Ảnh 15.

Trong thời gian tới, hội Nông dân Sơn La sẽ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào từng bước nâng cao mức sống của hội viên nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, mở rộng hợp tác với các tỉnh trong cả nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản gắn với đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu hàng nông, lâm, thủy sản hữu cơ của Sơn La.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh