dd/mm/yyyy

Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn và sinh con thứ 3 ở xã nghèo Lai Châu

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 ở xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ, Lai Châu) đã giảm đáng kể.

Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn và sinh con thứ 3 ở xã nghèo Lai Châu

Từng bước giảm tảo hôn và sinh con thứ 3

Lản Nhì Thàng là một trong những xã khó khăn của huyện Phong Thổ (Lai Châu), hiện có 689 hộ với khoảng 60% dân số là người dân tộc Dao, đa phần bà con sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trình độ nhận thức hạn chế, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 ở mức cao.

Việc kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, khi cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để mang thai và sinh con gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người mẹ, sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh. Kết hôn sớm cũng ngăn cản việc học tập, phát triển sự nghiệp của các bé gái.

Bên cạnh đó, việc sinh con thứ 3 khiến cuộc sống của nhiều gia đình vốn đã khó khăn nay càng khó khăn gấp bội. Con cái không được nuôi dạy đến nơi đến chốn. Những vấn đề này là lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của đồng bào nơi đây.

Những năm gần đây, tình trạng này đã giảm đáng kể. Để có được kết quả này, chính quyền xã Lản Nhì Thàng đã phối hợp với các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số giảm thiểu việc tảo hôn, sinh con thứ 3. Đặc biệt, xã đã phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về hôn nhân gia đình.

Thanh Ngân - Phạm Hoài