dd/mm/yyyy

Nhìn lại 9 tháng đầu năm tại huyện biên giới Mường Tè - Lai Châu

Sáng ngày 7/10, UBND tỉnh Lai Châu có buổi làm việc với huyện Mường Tè về triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022…

Huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, huyện Mường Tè (Lai Châu) đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa ổn định sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó các chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu thành phần đều đạt kế hoạch tỉnh giao.

Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 9.901 tấn, tăng 788 tấn so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 272,2 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại huyện biên giới Lai Châu - Ảnh 1.

Ông Giànhg A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị. Ảnh Tuấn Hùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 166,25 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 46.993 triệu đồng, đạt 81,02% so với dự toán tỉnh giao. Duy trì 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí (đạt 100% mục tiêu Nghị quyết HĐND), 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân tiêu chí/xã đạt 15,4 tiêu chí...

Toàn huyện hiện có 40 cơ sở giáo dục - đào tạo với 15.631 học sinh; 1.021 giáo viên ở các cấp học; tỷ lệ phòng học được kiên cố, bán kiên cố là 97,5%, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại huyện biên giới Lai Châu - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện Mường Tè dự hội nghị. Ảnh Tuấn Hùng

Duy trì và nâng cao chất lượng 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 71,43%. Công tác quản lý, theo dõi thu - chi ngân sách bảo đảm dự toán giao.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác lao động, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh trên tuyến biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Cùng với đó, huyện Mường Tè cũng đã quan tâm tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách, đề án của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn, công tác giải ngân vốn đầu tư công...

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu của huyện đã tham gia nhiều ý kiến trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; những nhiệm vụ, chỉ tiêu khó đạt và đưa ra hướng khắc phục, các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung với Đoàn công tác.

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại huyện biên giới Lai Châu - Ảnh 3.

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn. Ảnh Tuấn Hùng

Các đại biểu giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của huyện Mường Tè, đồng thời hướng dẫn, định hướng huyện một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của huyện Mường Tè trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 nhất là trong công tác thu ngân sách, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao so với kế hoạch.

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại huyện biên giới Lai Châu - Ảnh 4.

Các đại biểu đưa nhiều giải pháp, đồng thời hướng dẫn, định hướng huyện một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện như: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi, phòng chống dịch bệnh trên người; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, thu gom rác thải; công tác đảm bảo cung - cầu xăng dầu; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các chính sách đang được áp dụng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ảnh Tuấn Hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị huyện Mường Tè rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra.

Đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại huyện biên giới Lai Châu - Ảnh 5.

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Huyện Mường Tè cần quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Ảnh Tuấn Hùng

Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, thu đúng thu đủ, thu triệt để; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường lực lượng, nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ dự án; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; tăng cường công tác đào tạo lao động địa phương, xuất khẩu lao động...

Tuấn Hùng