dd/mm/yyyy

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng nay (25/7), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Clip: Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Tham dự Hội nghị có tập thể Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ Quỳnh Nhai; lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện Quỳnh Nhai.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị.

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Huyện Quỳnh Nhai hoàn thành nhiệm vụ xoá nhà tạm

Việc xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 là một trong 24 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo do ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai. Đồng thời thường xuyên họp, kiểm tra thực tế để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo đó, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã chỉ đạo tập trung các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn lực huy động từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tỉnh bạn tài trợ để hỗ trợ xoá nhà tạm cho huyện Quỳnh Nhai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Đề án xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14. Các sở, ban, ngành của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã huy động trên 31 tỷ đồng hỗ trợ xóa 621 nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó 517 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, 104 hộ là hộ gia đình có công với cách mạng. Kết quả, Quỳnh Nhai đã hoàn thành nhiệm vụ xoá nhà tạm.

Hiện, huyện Quỳnh Nhai có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020; còn 4/11 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Sại, Nậm Ét.

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Công, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo bộ tiêu chí của giai đoạn 2021- 2025, đến nay, huyện Quỳnh Nhai đạt 1/9 tiêu chí (tiêu chí số 3 về thuỷ lợi), đạt 15/36 chỉ tiêu của 9 tiêu chí; có 2/9 tiêu chí dự kiến đạt trong năm 2022 (điện và hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công; các tiêu chí còn lại dự kiến hoàn thành xong trong năm 2024.

Nhìn lại 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quỳnh Nhai báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đến năm 2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai, Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt huyện Quỳnh Nhai thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai xây dựng Bản nông thôn mới kiểu mẫu đối với các bản trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới đối với các bản trên địa bàn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới.

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 bảo đảm phù hợp với các bộ tiêu chí mới, các nguồn lực đầu tư vào cho huyện từ các chương trình mục tiêu quốc gia và tình hình thực tiễn của địa phương.

"Đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch liên quan đến huyện Quỳnh Nhai và Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục mời gọi, thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, đầu tư các dự án trên địa bàn huyện, nhất là sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản, du lịch, dịch vụ. Nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân...", Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La nhấn mạnh.

Tuệ Linh