dd/mm/yyyy

Lào Cai: Tập huấn cán bộ Hội Nông dân về Dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24/5, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Lào Cai) phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lào Cai tập huấn, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở thị xã Sa Pa.
Lào Cai: Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở về chính sách DVMTR - Ảnh 1.

Tập huấn, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở. Ảnh: Giàng Tình.

Tham dự lớp tập huấn có 90 đại biểu là Phòng Kinh tế, Hội Nông dân thị xã Sa Pa; cán bộ Hội Nông dân các xã, phường; Chi Hội trưởng Nông dân các thôn, đại diện các nhóm bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); Luật lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156, 35 và các văn bản liên quan đến chính sách DVMTR, phát triển kinh tế lâm nghiệp...

Lào Cai: Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở về chính sách DVMTR - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở. Ảnh: Giàng Tình.

Từ những nội dung được tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp thị xã, cơ sở nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng bền vững, hiệu quả. Đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở sẽ là những người tuyên truyền hiệu quả để nhân dân hiểu rõ bản chất, quyền lợi, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn thị xã; công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống chữa cháy rừng; kỹ thuật lâm sinh cơ bản và phát triển kinh tế lâm nghiệp tạo sinh kế cho các hộ nông dân.

Mùa Xuân