dd/mm/yyyy

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nhân dân trên địa bàn các xã, phường của thị xã Sa Pa (Lào Cai) đang nhộn nhịp ra đồng gieo cấy vụ mùa.

Clip: Nông dân Sa Pa gieo cấy vụ mùa.

Vụ mùa năm 2023, thị xã Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 ha lúa mùa, chủ yếu là lúa ruộng bậc thang. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, ứng phó linh hoạt, chủ động với diễn biến thời tiết. 

Ngay từ đầu năm, Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể chỉ đạo UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nạo vét, khơi thông tuyến kênh dẫn, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng phát sinh trên tuyến. Tăng cường vận hành khai thác triệt để nước từ công trình đầu mối, có giải pháp tích trữ, điều tiết và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước hiện có.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 2.

Nông dân Sa Pa nhổ mạ để chuẩn bị gieo cấy lúa mùa. Ảnh: Mùa Xuân.

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước tập trung; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi; tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 5.

Nông dân xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa tập trung gieo cấy lúa mùa. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sa Pa có 740 km kênh mương, trong đó, có 522 km kênh mương đã được kiên cố hóa đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho 4.077ha lúa, trong đó, tưới cho lúa vụ mùa 3.874ha. Để góp phần tăng năng suất, chất lượng, thị xã Sa Pa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đưa các loại giống có năng suất cao vào sản xuất. 

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 6.

Từ tháng 4 -6 hàng năm, người dân Sa Pa lại bước vào mùa nước đổ, với những thửa ruộng lung linh, huyền ảo. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 9.

Những thửa ruộng bậc thang Sa Pa đẹp mê hồn dưới cái nắng vàng mùa hè. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 6.

Nhiều diện tích lúa mùa đã được bà gieo cấy xong, hiện cây lúa đang xanh tốt. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 7.

Mặc dù thời tiết nắng nóng bao trùm miền Bắc nhưng bà con vẫn tranh thủ thời gian để gieo cấy theo đúng tiến độ. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 8.

Bà con nhân dân Sa Pa chủ yếu gieo cấy cơ cấu giống lúa, như: LC25, LC270, LC212, Việt lai 20, Thái Xuyên 111, ADI 28, ADI 73, MHC2, Séng cù, BC15 kháng đạo ôn, TBR225, TBR88, Thiên ưu 8, Hà Phát 3, Bắc thơm, Tám thơm, nếp địa phương... Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 9.

Ngoài đưa cơ giới hóa vào sản xuất, bà con Sa Pa vẫn còn quen sử dụng trâu để cầy bừa cho đất tươi xốp trước khi cấy. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 10.

Ông Lò Diếu Vảng, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 10 thửa ruộng bậc thang, hiện gia đình tôi đã gieo cấy xong diện tích lúa. Mỗi năm gia đình tôi cấy các loại giống khác nhau, năm nay tôi chuyển sang cấy giống lúa Nghi hương.

Sa Pa phấn đấu gieo cấy hơn 3.800 lúa mùa - Ảnh 11.

Đến thời điểm này, bà con nhân dân thị xã Sa Pa đã gieo cấy đạt gần 60% diện tích lúa. Phấn đấu đến cuối tháng 6/2023, người dân sẽ hoàn thành gieo cấy vụ mùa. Ảnh: Mùa Xuân.


 

Mùa Xuân