dd/mm/yyyy

Lào Cai: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân “Nuôi trâu sinh sản ”

Ngày 28/2, Hội Nông dân huyện Bát Xát - Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện dự án “Nuôi trâu sinh sản ” tại xã Bản Qua.
Hội Nông dân Lào Cai: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân “Nuôi trâu sinh sản ”  - Ảnh 1.

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân dự án “ Nuôi trâu sinh sản ” tại huyện Bát Xát. Ảnh: Mạnh Hùng.

Nguồn vốn thiết thực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã giải ngân 1 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, triển khai dự án “Nuôi trâu sinh sản” tại xã Bản Qua cho 12 hội viên nông dân.

Tham gia dự án, mỗi hộ nông dân được vay vốn từ 80-100 triệu đồng. Thời hạn vay trong vòng 3 năm mới thu hồi vốn; các hộ vay vốn cam kết sẽ sử dụng đồng vốn đúng mục đích đầu tư vào phát triển sản xuất có hiệu quả, hoàn trả gốc và phí đầy đủ, đúng hạn.

Hội Nông dân Lào Cai: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân “Nuôi trâu sinh sản ”  - Ảnh 2.

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân tại xã Bản Qua phát triển nuôi trâu sinh sản. Ảnh: Mạnh Hùng.

Thông qua hoạt động vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân sẽ góp phần tạo điều kiện cho hội viên nông dân có thêm điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân.

Được tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ dân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, giúp các hộ nông dân có thêm nguồn vốn để mua trâu giống, làm chuồng nhốt, mua thuốc thú y phòng trừ dịch bệnh và các chi phí khác phục vụ cho nuôi trâu sinh sản.

Với mục tiêu tăng số lượng đàn đại gia súc, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn.

Hội Nông dân Lào Cai: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân “Nuôi trâu sinh sản ”  - Ảnh 3.

Ông Phạm Đăng Bốn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Mạnh Hùng.

Cũng tại buổi giải ngân, Hội Nông dân xã Bản Qua đã ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi trâu sinh sản”, với 12 thành viên tham gia thuộc các thôn Ná Nàm, Tân Hồng, Vi Phái (xã Bản Qua, huyện Bát Xát).

Đến nay, toàn huyện Bát Xát có 66 Chi, Tổ hội nghề nghiệp với 945 thành viên. Các thành viên cam kết thực hiện tốt Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thống nhất hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “ Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”.

Hội Nông dân Lào Cai: Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân “Nuôi trâu sinh sản ”  - Ảnh 4.

Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “ Nuôi trâu sinh sản” tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mạnh Hùng.

Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Phạm Đăng Bốn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các hộ tham gia dự án phải sử dụng đồng vốn đúng mục đích, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình. Hoàn trả tiền vốn và phí đầy đủ, đúng hạn. 

Đây là nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai ủy thác cho Hội Nông dân huyện Bát Xát quản lý  cho các hộ dân có nhu cầu vay để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Mùa Xuân