dd/mm/yyyy

Lai Châu: Tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ cho 65 học viên

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu vừa tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu

65 học viên là lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã thuộc Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tham gia tập huấn.

Hoạt động này nằm trong mô hình "Thay đổi nếp nghĩ, cách làm" của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Lai Châu: Tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ cho 65 học viên - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tập huấn do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: K.A)

Tham gia tập huấn, các học viên được truyền tải các nội dung: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Quy trình triển khai hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Một số hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ. Các học viên còn được thực hành các nội dung liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp về hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Qua đó giúp các hội viên, phụ nữ hiểu biết hơn về ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ sản xuất ra hoặc các sản phẩm tại địa phương.


PV Tây Bắc